Etusivu / Palveluoppaat / Työttömän palveluopas / Työttömäksi jääminen / Työttömyysturva

Työttömyysturva

Työntekijän työttömyysturva

Työttömyysturvaa voit saada vasta kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.

Työttömyysturvaa maksetaan TE-toimiston antaman lausunnon perusteella. Oma asiointi -palvelussa voit katsella annettuja lausuntoja, vastata selvityspyyntöihin ja seurata, miten selvityksesi käsittely etenee.

Perusturva työttömälle työntekijälle

Jos et kuulu työttömyyskassaan, voit saada tilanteestasi riippuen joko peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Voit hakea peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea työttömyysturvahakemuksella joko sähköisesti tai täyttämällä paperilomakkeen ja toimittamalla sen mihin tahansa Kelan toimipisteeseen. Kun työttömyysturvahakemuksesi on hyväksytty ja työttömyys jatkuu, sinun on täytettävä säännöllisesti työttömyysaikaa koskeva ilmoitus.

Lähetä työttömyyspäivärahahakemus Kelaan aikaisintaan viikon työttömyyden jälkeen.

Ansiosidonnainen työttömyysturva työntekijälle

Jos olet työttömyyskassan jäsen ja täytät työssäoloehdon, voit saada ansiosidonnaista päivärahaa omasta työttömyyskassastasi. Ansiopäivärahaa haetaan kuukauden tai neljän viikon jaksoissa.

Lähetä työttömyysetuushakemus työttömyyskassaasi aikaisintaan viikon työttömyyden jälkeen.

Lomautus

Lomautus tarkoittaa, että työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti, mutta työsuhde pysyy voimassa. Lomautuksen ajalta voidaan maksaa työttömyyskorvausta.

Jos lomautus koskee kokonaisia päiviä, maksetaan lomautuspäiviltä täyttä työttömyyspäivärahaa. Jos lomautuksen aikana vähennetään päivittäistä työaikaa, maksetaan soviteltua työttömyyspäivärahaa, jossa otetaan huomioon työtulon vaikutus.

Yrittäjän työttömyysturva

Jos olet yrittäjien työttömyyskassan jäsen ja täytät työssäoloehdon, voit saada työttömyyden aikana ansiopäivärahaa omasta työttömyyskassastasi.

Työttömyysetuutta voidaan maksaa silloin, kun yritystoiminta tai työskentely yrityksessä on päättynyt tai kun TE-toimisto katsoo, että yritystoiminta on sivutoimista.

Suomessa on kaksi yrittäjien työttömyyskassaa.

Jos et kuulu työttömyyskassaan ja työssäoloehtosi täyttyy, voit saada työttömyyden aikana peruspäivärahaa Kelasta. Jos työssäoloehto ei täyty, voit saada työmarkkinatukea.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.