Etusivu / Palveluoppaat / Työttömän palveluopas / Tukea ja apua / Terveys ja hyvinvointi

Terveys ja hyvinvointi

Omasta terveydestä ja toimintakunnosta huolehtiminen on työttömäksi jäädessä erittäin tärkeää.

Terveydenhoito

Työterveyshuollon päättyessä voit turvautua kotikuntasi järjestämiin terveyspalveluihin. Terveyspalveluiden toteuttamistapa vaihtelee: Kunta voi tuottaa terveyskeskuspalvelut itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai ostaa ne yksityisiltä palveluntuottajilta. Ota yhteyttä omaan kuntaasi.

Sinulla on oikeus valita terveysasema, joka vastaa perusterveydenhuollon palveluistasi. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella.

Työttömien terveystarkastukset

Sinulla on mahdollisuus hakeutua työttömien terveystarkastukseen ottamalla asia esiin TE-toimistossa asioidessasi tai ottamalla suoraan yhteyttä omalle terveysasemallesi. Tarkastuksen tavoitteena on tukea työ- ja toimintakykyäsi, ehkäistä sairauksia sekä edistää mielenterveyttä ja elämänhallintaa. Tarvittaessa sinut voidaan ohjata tarkastuksen jälkeen hoitoon tai lääkinnälliseen, ammatilliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen.

Työttömän terveystarkastuksien järjestäminen on kuntien vastuulla. Kunnat toteuttavat työttömien terveystarkastuksia eri tavoin. Kysy oman kuntasi terveystoimesta tai TE-toimistosta, miten voit hakeutua terveystarkastukseen.

Kunnan sosiaalityön palvelut

Kotikuntasi järjestää myös sosiaalityön palveluita: ohjausta, neuvontaa, sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja tukitoimia. Jos haluat hakeutua sosiaalityön asiakkaaksi, ota yhteyttä oman kuntasi sosiaalitoimeen.

Hyvinvointi

Monet tahot tarjoavat tukea omasta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtimiseen.

Kuntoutus

Jos olet vajaakuntoinen, ammatilliseen kuntoutukseen hakeutuminen voi parantaa työllistymismahdollisuuksiasi. Kela järjestää ja korvaa ammatillista kuntoutusta. Kelan kuntoutukseen hakeutuminen edellyttää lääkärinlausuntoa ja arviota työkyvystä.

Mielenterveyspalvelut

Työttömyys voi kuormittaa myös mielenterveyttä.  Kunnat vastaavat julkisista mielenterveyspalveluista, joihin ohjataan terveyskeskuksen kautta.

Apua voi saada myös mielenterveyden järjestöjen ja vertaistoiminnan kautta.

Apua riippuvuuksiin

Jos kärsit riippuvuudesta, siitä eroon pääsemiseen on tarjolla tietoa, apua ja vertaistukea.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.