Etusivu / Palveluoppaat

Palveluoppaat

Suomi.fin palveluoppaisiin on koottu viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen tuottamat keskeiset palvelut tiettyjä elämäntilanteita tai kohderyhmiä varten. Tällä hetkellä Suomi.fissä on palveluoppaat työttömälle, vakavasti sairastuneelle, ikääntyvälle ja viittomakieliselle.

 

Työttömän palveluopas

Opas neuvoo työttömyysturvan hakemisessa ja uudelleen työllistymisessä, tarjoaa tietoa taloudellisen tuen muodoista, neuvontapalveluista sekä terveys- ja hyvinvointipalveluista ja opastaa toimintakykyä ja jaksamista tukevien harrastusten äärelle.

   

Vakavasti sairastuneen palveluopas

Opas tarjoaa tietoa vakavista sairauksista ja niiden hoitomuodoista, sairastuneelle tarjolla olevista palveluista ja tuista sekä tukea arjessa selviämiseen ja elämänhallintaan.

   

Ikääntyvän palveluopas

Oppaassa on tietoa ikääntyvälle ja hänen omaisilleen tärkeistä asioista ja palveluista. Se sisältää tietoa asumisesta, raha-asioista, terveydestä, henkisestä hyvinvoinnista, ikääntyvän oikeuksista sekä kuolemaan liittyvistä asioista.

   

Viittomakielisen palveluopas

Oppaaseen on koottu julkishallinnon tuottamat viittomakieliset verkkosivut sekä linkkejä sivuille, joilla on tietoa viittomakielisten kannalta tärkeistä hankkeista ja palveluista. Oppaan sisältö on jaoteltu Suomi.fin palveluaiheiden mukaan.

 

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.