Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Terveyteni / Terveyttä liikunnasta / Liikunta huonokuntoisena

Liikunta huonokuntoisena

Heikkokuntoinen vanha ihminen hyötyy liikunnallisesta kuntoutuksesta paljon. Hänellä on usein kaatumisen pelko, joka johtaa vähäiseen haluun lähteä liikkeelle. Ennenaikainen jalattomuus ei kuulu vanhuuteen eikä muistisairauteen. Usein liikkeelle lähtö onnistuu myönteisellä asenteella eli kertomalla, että mahdollisimman itsenäiseen hyvään elämään tarvitaan lihasvoimaa, tasapainoa ja riittävät fyysiset voimat. Jo kohtalainen fyysinen kunto tuo lisää turvallisuutta ja virkistää mieltä.

Päivittäinen liikkuminen on tärkeää. Pienetkin itsenäiset kävelymatkat ruokailemaan, kahvihetkiin, seurustelemaan ja hoitajan avustuksella tai pyörätuolilla liikkumalla antavat lisää lihasvoimaa ja virkistävät. Televisiotakin katsellessa tai lukiessa voi välillä nostella jalkoja ylös. Kevyet venyttelyharjoitukset sopivat myös huonokuntoiselle vanhalle ihmiselle. Keppi tai kuminauha ovat hyviä ja halpoja jumppavälineitä.

Mielimusiikilla on voima liikutella tunteita. Laulaminen on erinomainen hengitysharjoitus. Yhteiset jumppahetket omaisen tai ystävän vierailun yhteydessä voivat motivoida yllättävästi liikkeelle.

Hyvää hyötyliikuntaa kotona ovat kotityöt. Tärkeää olisi löytää tasapaino huonokuntoisen kotona-asujan kotipalveluiden ja omatoimisten kotiaskareiden välillä. Se tarkoittaa sitä, että siivous- ja kodinhoitoavun rinnalla vanhaa ihmistä rohkaistaan liikkumaan ja toimimaan niin, ettei hän passivoituisi pelkästään odottelemaan seuraavaa kotikäyntiä. Kotona asuvalle vanhalle ihmiselle annetaan mielekkäitä liikunnallisia ja toiminnallisia tehtäviä.

Kotona asuvalle vanhalle ihmiselle annetaan kirjallisesti liikuntaohjeet ja neuvotaan, kuinka toimia. Motivointiin voi käyttää liikuntasuositusta tai liikuntakortteja. Kotona voi myös käyttää viestivihkoa, johon kirjataan toimintaan liittyviä asioita. Ohjelma sekä kuntoutusvälineet suunnitellaan yhdessä vanhuksen kanssa hänen toiveiden mukaisesti.

Masentunutta vanhusta on erittäin haasteellista saada liikkumaan. Hoitajan ja fysioterapeutin paras työväline on oma persoona. On oltava läsnä, kuunneltava vanhusta ja aloitettava kuntouttava lähestymistapa vanhuksen ehdoilla. Omaiset voivat olla avainasemassa rohkaisemaan tai hankkimaan lähetteen fysioterapeutille osana muuta hoitoa.

Esimerkiksi niin kutsuttua sosiaalista liikuntamallia voidaan soveltaa niin kotona asujalle kuin palvelutalojen tai tuetun palveluasumisen (vanhainkotien) asukeillekin. Ajatuksena on tuoda liikkuminen osaksi arkea. Ihmistä kannustetaan liikkumaan häntä kiinnostavalla tavalla yksin tai ryhmässä.

Päiväkuntoutus on yksi sosiaalisen kuntoutuksen malli. Se voi olla kuntosalia, tasapainoharjoituksia tai rentoutusta, musiikin kuuntelua, laulamista, muistiharjoittelua sekä yhteisiä seurusteluhetkiä.

Esimerkiksi liikuntaan kielteisesti suhtautuvat ikääntyneet miehet ovat saaneet ryhmäliikunnasta uutta iloa elämään. Tanssikin on sosiaalista liikuntaa. Tanssi kehittää motorisia taitoja ja koordinaatiota, lisäksi se tuottaa hyvää mieltä omasta ja toisten kehosta ja kosketuksesta.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.