Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Terveyteni / Sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito / Muistisairaudet

Muistisairaudet

Ikääntyminen näkyy aivotoiminnan tasossa hermosolujen häviämisenä, mutta vaikka hermosoluja katoaa iän myötä, solujen väliset yhteydet voivat jopa lisääntyä. Iän vaikutus näkyy selvimmin tilanteissa, joissa vaaditaan nopeaa reagointia ja mieleen painamista. Kaikkiaan ikäihminen voi selviytyä vaativista tehtävistä hyvin ja hahmottaa monimutkaisiakin asiakokonaisuuksia jopa nuoria paremmin.

Ikääntymisen vaikutukset muistin toimintaan näkyvät eniten työ- ja tapahtumamuistissa. Tapahtumamuisti heikkenee jo nuoresta aikuisuudesta alkaen. Ajallisesti ja määrällisesti rajallinen työmuisti hidastuu ikääntymisen vaikutuksesta paljon myöhemmin. Aivoja kannattaa aktivoida ja pitää virkeinä ikävaiheista riippumatta. Katso ideoita Ikääntyvän palveluoppaan sivulta Henkinen vireys.

Kaikki ihmiset unohtelevat asioita. Hakeudu terveyskeskuksessa muistitutkimukseen, jos muistin toiminta huolestuttaa itseäsi tai läheisiäsi. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmiin puututaan, sitä parempia ovat hoitotulokset.

Muistia kannattaa tutkia jos

  • unohdat toistuvasti muutakin kuin ihmisten nimiä, hukkaat esimerkiksi tärkeitä esineitä
  • unohtelet usein sovittuja tapaamisia tai joudut miettimään minne ole menossa tai miten olet päätynyt jonnekin
  • uusien asioiden opettelu on hyvin vaikeaa
  • yrität usein peitellä tai vähätellä muistiongelmiasi.

Yleisimmät dementiaoireita aiheuttavat etenevät muistisairaudet ovat Alzheimerin tauti, verisuoniperäinen muistisairaus, Lewyn kappale -tauti, otsalohkorappeumasta johtuva muistisairaus ja Parkinsonin tauti. Iäkkäillä ihmisillä verenkiertohäiriöiden ja Alzheimerin taudin yhdistelmä on melko yleinen dementiaoireiden aiheuttaja.

Muistihäiriöt ja dementia eivät ole muistisairauksia. Muistihäiriöitä voivat aiheuttaa monenlaiset tekijät, kuten stressi, väsymys, masennus tai runsas alkoholin käyttö ja eräät sairaudet. Dementia tarkoittaa oireyhtymää, johon liittyy muistihäiriöiden lisäksi muun muassa kielellisiä häiriöitä, kömpelyyttä, vaativien älyllisten toimintojen heikkenemistä tai käytösoireita. Dementiaoireisto voi olla pysähtynyt, parannettavissa tai etenevä aiheuttajasta riippuen. Yleisimmin dementiaa aiheuttaa etenevä muistisairaus.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.