Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Terveyteni

Terveyteni

Suomessa asuvien elinajan odote on noussut koko 1900-luvun ajan sota-aikojen taantumia lukuun ottamatta. Suomessa koulutukseen, tulotasoon ja ammattiin liittyvät terveyserot ovat eurooppalaisittainkin suuria.  Sosiaalisten eron lisäksi on myös alueellisia eroja. Ihmiset ovat edelleenkin keskimäärin terveempiä Etelä- ja Länsi-Suomessa kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Vanheneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvät elämäntavat edistävät terveyttä ja toimintakykyä. Toiset pysyvät kuitenkin terveinä liikkumatta tai tarkkailematta ruokavaliota - moni terveellisesti elävä sairastuu. Perimä ja ympäristötekijät vaikuttavat monimutkaisilla ja vielä tuntemattomilla mekanismeilla terveyteen ja erilaisten sairauksien puhkeamiseen. Esimerkiksi pitkäikäisyyden tiedetään olevan tyypillistä tietyille suvuille. Terveellisistä elintavoista ei kuitenkaan ole haittaa kenellekään, mutta on hyötyä useimmille.

Normaali vanheneminen aiheuttaa monia muutoksia. Niin sanottuja rakenteellisia vanhenemisilmiöitä ei katsota sairauksiksi, joita tarvitsisi hoitaa. Nykypäivänä on olemassa paljon apuvälineitä ja keinoja helpottaa arkielämää, vaikka fyysinen kunto tai suorituskyky heikkenisi.

Terveyttä koskevan tiedon määrä on lisääntynyt huimasti. Tutkimustietoa on tarjolla yhä enemmän, ja ihmiset hankkivat terveystietoa monista lähteistä: sanoma- ja aikakauslehdistä, televisiosta, internetistä ja kirjoista. Ihmiset muodostavat käsityksiään saamansa terveystiedon perusteella. Ongelmallista voi olla tiedon luotettavuus ja ihmisen tapa valikoida ja tulkita tietoa.

Tieteellisissä lehdissä julkaistava tutkimustieto on yleensä luotettavaa, koska tieto syntyy tieteellisin kriteerein. Myös terveydenhuollon asiantuntijoiden kirjoittamat kirjat ja artikkelit ovat yleensä luotettavia lähteitä. Median tieto voi olla luotettavaa, mutta laatu voi vaihdella. Mainonnassa tuotetaan paljon terveyteen liittyviä viestejä, mutta siihen on syytä suhtautua kriittisesti. Internetissä on paljon terveysasiaa, jonka tasoa on usein vaikea arvioida.

Viranomaisten ylläpitämät terveyssivustot ovat varsin luotettavia tiedon lähteitä, kuten myös kansanterveysjärjestöjen ja potilasjärjestöjen välittämä tieto. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Duodecimin Terveyskirjasto ja Käypä Hoito -sivusto jakavat monipuolista terveystietoa sivustollaan.

Terveyteni-osiossa kerrotaan terveyden eri osa-alueista, kuinka omaa terveyttä voi edistää, mistä löytää lisätietoa ja apua terveyteen liittyvissä ongelmatilanteissa sekä mitä apua ja tukea sairastamisessa on saatavilla.

Muistilista

  • Vaali terveyttäsi – se auttaa torjumaan sairauksia tai hidastamaan niiden etenemistä.
  • Liikunta ja itsestään huolehtiminen tuovat hyvää oloa. Ne voivat jopa torjua lieviä masennusoireita. Tärkeintä on liikkua säännöllisesti.
  • Ohjattu liikunta motivoi jatkamaan harrastusta. Liikuntaryhmissä tapaat myös uusia ihmisiä.
  • Syö monipuolisesti ja säännöllisesti. D-vitamiinia päivittäin! Muista myös herkutella – normaalipainoisen ei tarvitse laskea kaloreita eikä käyttää kevyttuotteita.
  • Uniongelmat liittyvät unentarpeen vähentymiseen ikääntyessä. Jos uniongelmat vaivaavat, vältä päiväunia ja lisää liikuntaa. Rauhoita ilta.
  • Ikääntyessä alkoholin vaikutukset voimistuvat – pieni lasi viiniä illalla ei haittaa. Älä hoida ongelmiasi alkoholilla!
  • Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina. Jo muutaman päivän päästä näet vaikutuksia. Lopettamiseen löytyy paljon apukeinoja.
Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.