Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Raha-asiani / Vakuutukset / Ehdot, ikärajat ja riskit

Ehdot, ikärajat ja riskit

Sairauskulu-, matka- tai tapaturmavakuutus, jotka korvaavat esimerkiksi tapaturman tai sairauden aiheuttamia hoitokuluja, ovat henkilövakuutuksia. Ne päättyvät yleensä ennalta sovitussa määräajassa esimerkiksi 80–85-vuotiaana, ja niitä myönnetään esimerkiksi vain 75 vuoteen asti. Osa vakuutusturvista, kuten turva työkyvyttömyyden tai sairaalahoidon varalta voi päättyä jo aiemmin, vaikkapa 60- tai 65-vuotiaana tai muuttua toiseksi vakuutusmuodoksi.

Jos jatkuvasti voimassa oleva matkavakuutus päättyy määräajassa, on yleensä vielä mahdollista saada yksittäistä matkaa varten kertamatkavakuutuksia. Niitä myönnetään myös iäkkäämmille henkilöille.

Riskihenkivakuutuksen eli kuolemantapausturvan ottamisessa ja voimassaolossa on niin ikään yläikärajoja, esimerkiksi 75 vuotta. Heikentynyt terveydentila voi rajoittaa myös riskihenkivakuutuksen samoin kuin muidenkin henkilövakuutusten ottamista.

Henkivakuutuksessa vakuutetun henkilön sopimuksessa määrätyt edunsaajat eli usein omaiset saavat sovitun rahakorvauksen, jos vakuutettu kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana. Huomaa, että edunsaajamääräys on annettava nimenomaan vakuutussopimuksessa, sitä ei voi tehdä esimerkiksi testamentilla. Muista myös, että jos perhetilanteesi muuttuu, sinun pitää huolehtia edunsaajamääräyksen ajan tasalla pitämisestä. Henkivakuutuksessa voi niin ikään olla päättymisikä tai se päättyy, jos yhteisturvan ottaneista puolisoista toinen kuolee tai täyttää tietyn iän, vaikkapa 90 vuotta.

Elämänvaravakuutuksessa, kuten säästövakuutuksessa tai eläkevakuutuksessa, vakuutettu saa korvausta vain, jos hän on vielä hengissä vakuutuksessa sovittuna säästösumman eräpäivänä tai eläkeaikana. Jos näissä vakuutuksissa haluat, että myös kuoleman johdosta maksetaan korvaus edunsaajalle, sitä varten pitää sopimukseen liittää kuolemanvaraturva (riskivakuutusosa) eri maksusta. Tämän turvan määrä ja voimassaoloaika vaihtelevat eri vakuutuksissa ja vakuutusyhtiöillä.

Säästö- ja eläkevakuutuksia tarjotaan nykyisin yleisesti sijoitussidonnaisina vakuutuksina. Näissä vakuutuksissa valitset itse sijoituskohteet, yleensä ne ovat eri sijoitusrahastojen rahasto-osuuksia. Vakuutukseen sijoitettavien varojen kohtalo riippuu siitä, miten sijoituskohteiden arvo kehittyy. Koska arvoa eli vakuutussäästöä ei ole yleensä mitenkään taattu, se voi myös alentua. Näihin vakuutuksiin kuuluu aina myös tappioiden riski.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.