Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Raha-asiani / Ulkomailla asuttaessa / Eläkettä ulkomailta

Eläkettä ulkomailta

Suomella on niin sanottuja sosiaaliturvasopimuksia useiden maiden kanssa. Eläkkeen hakeminen näistä sopimusmaista on melko yksinkertaista. Kun hakija asuu Suomessa, Eläketurvakeskus hoitaa hakemusliikenteen Suomen ja sopimusmaan välillä. Sopimusten ulkopuolelle jää kuitenkin paljon maita, ja näistä maista eläkettä on haettava itse. Yhteystiedot ulkomaisiin yhdyslaitoksiin saa Eläketurvakeskuksen ulkomaisten eläkeasioiden käsittelijöiltä.  

Ulkomailla ansaittua eläkettä voi hakea samalla, kun eläkettä haetaan Suomesta. Työntekijän eläkevakuutustiedot säilytetään siinä maassa, jossa on työskennellyt.

Eläketurvakeskuksen sivuilta löydät lisätietoa eläkkeen hakemisesta ulkomailta ja hakemuslomakkeen. Hakemuslomakkeen lisäksi hakija täyttää U-liitteen. Siihen kannattaa täyttää mahdollisimman tarkasti tiedot työskentelystä ulkomailla, sillä tämä voi nopeuttaa eläkeasian käsittelyä ulkomailla. Lomakkeet voi palauttaa Eläketurvakeskukseen, työeläkelaitokseen tai Kelan toimistoon.

  • Ulkomaan eläkkeen hakeminen  linkki
    Ulkomailla ansaittua eläkettä haetaan lomakkeella, jonka liitteeksi täytetään lomake "Asuminen ja työnteko ulkomailla - liite U". Tietoa maista, joiden kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus.
    Eläketurvakeskus ETK

Eläkkeen maksua varten lomakkeella on myös ilmoitettava pankkitilin numero kansainvälisessä IBAN-muodossa ja pankin tunnus eli SWIFT-numero. Tiedot löytyvät tiliotteesta, tai ne voi pyytää omasta pankista.

  • Senioripaluumuuttajan opas  linkki
    Ikääntyville paluumuuttajille tarkoitettu opas, joka tarjoaa tietoa Suomeen muuttamisesta sekä erityisesti paluumuuttajien eläkkeisiin liittyvistä kysymyksistä. Tietoa myös eläkepäivien viettämisestä ulkomailla.
    Suomi-Seura ry
Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.