Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Raha-asiani / Tuet, alennukset ja asiakasmaksut / Tukea sotien veteraaneille

Tukea sotien veteraaneille

Veteraaneja kuntoutetaan valtion ja kuntien määrärahoin. Veteraanit voivat hakea avo- ja laitoskuntoutusta. Myös veteraanien puolisoilla on oikeus kuntoutukseen. Kuntoutusta haetaan hakulomakkeella, joita saa kuntien sosiaalitoimistoista tai vanhustyönkeskuksesta, terveyskeskuksesta, veteraanijärjestöiltä tai veteraanineuvonnasta. Sotainvalidien oikeutta kokoaikaiseen laitoshoitoon on viime vuosina laajennettu.

Muutamissa kunnissa toimii veteraaniasiamies, joka auttaa veteraanien etuuksien ja palvelujen järjestämisessä. Enenevästi neuvonta-apua antavat Sotaveteraaniliiton piirikohtaiset sosiaalineuvojat.

Rintamalisää maksetaan miehelle tai naiselle verottomana tulona, johon eivät vaikuta tulot tai omaisuus. Kela maksaa veteraanilisää niille veteraaneille, joilla on ylimääräinen rintamalisä ja eläkettä saavan korotettu tai ylin hoitotuki.

Sotainvalideilla on oikeus kuntien järjestämiin ja valtion korvaamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Rintamaveteraaneilla on mahdollisuus hakea laitoskuntoutusta, päiväkuntoutusta ja avokuntoutusta. Kuntoutuspalveluja saavan veteraanin tulee olla vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamatunnuksen tai rintamapalvelutunnuksen omaava veteraani. Sotainvalidien ja vaikeavammaisten sotainvalidien puolisoiden ja leskien kuntoutusavustusta haetaan Valtionkonttorin Sotilasvamma- ja veteraaniasiat -yksiköstä.

Sotien veteraanit saavat lisäksi kaikissa apteekeissa kymmenen prosentin alennuksen tavanomaisista peruskorvattavista lääkkeistä ja itsehoitolääkkeistä.

Sotainvalideille on omat lounassetelit, joilla sotainvalidi voi ruokailla haluamassaan paikassa tai joilla hän voi saada ruuan toimitettuna omaan kotiinsa. Lounassetelit käyvät maksuvälineenä miltei kaikissa ruokailupisteissä, eikä niiden käyttö ole sidottu paikkakuntaan. Käytännössä kunta päättää setelin arvon. Kunta myös hankkii setelit Luottokunnalta ja vastaa niiden jakamisesta sotainvalideille.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.