Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Raha-asiani / Tuet, alennukset ja asiakasmaksut / Tukea asumiseen

Tukea asumiseen

Jos olet pienituloinen eläkkeensaaja eivätkä tulot tunnu riittävän asumiseen, voit olla oikeutettu saamaan Kelan eläkkeensaajan asumistukea. Tukeen vaikuttavat asumiskustannukset, perhesuhteet, omat ja puolison bruttotulot ja omaisuus. Katso tarkemmat saantiehdot Kelan sivuilta. Verkossa voit täyttää ja tulostaa eläkkeensaajan asumistukihakemuksen (AE1) ja jättää hakemuksen mihin tahansa Kelan toimistoon.

Eläkeläinen voi hakea myös yleistä asumistukea, jos eläke ei oikeuta eläkkeensaajan asumistukeen. Katso tarkemmat saantiehdot Kelan sivuilta. Voit täyttää ja tulostaa Yleisen asumistuen hakemuksen (AT1) ja jättää sen Kelan toimistoon. Joissakin tapauksissa, jos esimerkiksi kotona asuu alaikäinen lapsi, voit valita, haetko yleistä asumistukea vai eläkkeensaajan asumistukea. Tarkista Kelasta, kumpaa tukea kannattaa hakea.

  • Yleinen asumistuki  linkki
    Pienituloinen ruokakunta voi saada Kelasta yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Tietoa asumistuen saamisen perusteista, määrästä ja hakemisesta.
    Kansaneläkelaitos Kela

Eläkettä saavan hoitotuki – Kela voi maksaa hoitotukea, joka tukee sairaan tai vammaisen ihmisen kotona asumista ja hoitoa tai lisäkustannuksia. Pelkkä avuntarve kotitöissä ei oikeuta hoitotukeen. Tuen saaminen edellyttää, että toimintakyky on heikentynyt ainakin vuoden ajaksi. Tulot ja omaisuus eivät vaikuta tukeen.

  • Eläkkeensaajien hoitotuki  linkki
    Eläkettä saavan hoitotuen avulla Kela tukee sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia.
    Kansaneläkelaitos Kela

Et voi saada hoitotukea, jos saat osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä tai työttömyyseläkettä, mutta näissä tapauksissa voit hakea Kelan vammaistukea. Katso saantiehdot ja hoitotuen maksuluokat tarkemmin Kelasta. Hoitotukea ja vammaistukea voit niin ikään hakea täyttämällä ja tulostamalla lomakkeen (EV 256), jonka toimitat Kelaan. Liitteeksi tarvitaan tuore lääkärinlausunto C. Hoitotukeen voi liittyä veteraanilisä.

Omaishoidon tuki on kunnan maksamaa tukea omaishoitajalle. Tuen myöntäminen perustuu kotona annettavan hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen sekä myös kuntien määrärahoihin. Katso tarkemmin omaishoidosta Ikääntyvän palveluoppaan sivulta Omaishoito.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.