Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Raha-asiani / Tuet, alennukset ja asiakasmaksut

Tuet, alennukset ja asiakasmaksut

Kelan myöntämät tuet ja muut eläkeläisalennukset ja etuudet tukevat osaltaan ikääntyvien ihmisten elämää ja toimeentuloa. Kela myöntää useita erilaisia ikääntyvien ihmisten perusturvaan liittyviä tukia. Myös sairausvakuutus kattaa osaltaan muun muassa iän myötä lisääntyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia.

Sosiaalietuuksista saat tietoa Kelalta tai esimerkiksi kotikunnan sosiaali- ja/tai vanhustyön yksiköistä sekä kunnissa ja kaupungeissa toimivista seniorineuvonnoista. Ikäihmisten palvelupisteistä saa tietoa juuri oman asuinpaikkasi eläkeläisalennuksista esimerkiksi joukkoliikennevälineissä, liikuntapaikoissa ja muissa palveluissa.

Hoitotuesta, asumistuesta ja rintamalisistä ei mene veroa. Jos asumisessa tai perhetilanteessa tai tuloissasi tapahtuu muutoksia, muista ilmoittaa niistä pikaisesti. Tukia koskeviin päätöksiin voit hakea muutosta Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhausta on ohjeet Kelasta saamasi päätöksen liitteenä.

Asiakasmaksulaki on sosiaali- ja terveyspalveluista säännöllisesti maksavalle ikäihmiselle tärkeä laki, koska se määrittää, kuinka paljon erilaisista palveluista voidaan enimmillään periä maksuja asiakkaalta. Maksut perustuvat tähän lakiin ja sen asetukseen, jossa määritellään tietyt enimmäisprosentit kuukausimaksuille. Ikäihmisten usein käyttämiin palveluihin liittyviä maksuja ovat muun muassa kotihoito, laitoshoito ja omaishoidon tuki sekä sarjahoitomaksut ja harvemmissa tapauksissa ulkomailla asuvan sairaanhoito.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.