Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Raha-asiani / Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuja

Asiakasmaksulaki on sosiaali- ja terveyspalveluista säännöllisesti maksavalle ikäihmiselle tärkeä laki, koska se määrittää, kuinka paljon erilaisista palveluista voidaan enimmillään periä maksuja asiakkaalta. Kunnat voivat päättää maksuttomista tai pienemmistä maksuista. Käytännössä kunnat veloittavat yleensä palveluista enimmäissummat.

Ikäihmisten usein käyttämiin palveluihin liittyviä maksuja ovat muun muassa terveyskeskuskäynnit, kotihoito, laitoshoito sekä sarjahoitomaksut ja harvemmissa tapauksissa ulkomailla asuvan sairaanhoito. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat joko maksuttomia, kaikille samoja tai tulo- ja perhesuhteiden mukaan laskettavia.

Terveyskeskuksen ja sairaalan enimmäismaksut löydät taulukosta sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta. Siinä ovat hinnat terveyskeskuksen ja sairaalan lääkärikäynneille, toimenpidemaksuille sekä kuntoutukselle, päivä- ja yöhoidolle. Myös käyttämättömästä tai peruuttamattomasta käynnistä on maksettava.

Kotihoidon asiakasmaksut peritään asiakkailta, jotka saavat palvelua vähintään kerran viikossa. Kuukausittainen asiakasmaksu voidaan laskea käytetyn työajan tai käyntikertojen perusteella. Kunnilla on omat maksuluokkataulukkonsa, jossa on useita hoitokäyntiluokkia: esimerkiksi pienin luokka 1–5 käyntiä/tuntia kuukaudessa <-> suurin luokka yli 40–60 käyntiä/tuntia kuukaudessa. Jokaisessa luokassa on omat maksuprosenttinsa, jotka vaihtelevat kunnittain.

Maksuluokkataulukot löytyvät kuntien kotihoidon verkkosivuilta, kuntien kotihoidon oppaista tai oman kunnan kotihoito kertoo niistä tarkemmin. Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu saa siis olla enintään tietty prosenttiosuus tulorajan ylittävistä kuukausituloista.

Laitoshoidon maksut – jaetaan lyhyt- ja pitkäaikaiseen hoitoon. Lyhytaikaisessa laitoshoidossa on käytössä maksukatto, pitkäaikaisessa laitoshoidossa ei. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukainen kuukausimaksu, joka määräytyy nettotulojen perusteella. Nettotulot muodostuvat eläkkeistä ja muista jatkuvista henkilökohtaisista tuloista vähennettyinä veroilla.

Laitoshoitomaksujen jälkeenkin pitkäaikaisessa laitoshoidossa elävän vanhuksen omaan käyttöön täytyy jäädä vähintään 105 euroa ja mahdollinen rintamalisä. Jos pitkäaikaishoidossa on perheen enemmän ansaitseva puoliso, lasketaan molempien puolisoiden nettotulot yhteen ja pitkäaikaishoidon maksu on 42,5 prosenttia yhteenlasketuista tuloista.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.