Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Raha-asiani / Omaisuus ja perintö / Perimysjärjestys ja testamentti

Perimysjärjestys ja testamentti

Ihmisen kuoltua hänen omaisuutensa jaetaan perimysjärjestyksen mukaan. Perimyksestä ja testamentista säädetään perintökaaressa. Peruskaava menee niin, että perunkirjoituksessa selvitetään vainajan varat ja velat sekä myös mahdollisen puolison varat ja velat. Perinnönjaossa omaisuus jaetaan perillisten ja mahdollisten testamentinsaajien kesken. Jos perittävä oli naimisissa, ennen perinnönjakoa tehdään omaisuuden ositus tai omaisuuden erottelu, jos puolisoiden avio-oikeus on suljettu pois tai rajattu avioehdolla tai lahjakirjan tai testamentin määräyksellä. Sen jälkeen perilliset eli esimerkiksi vainajan lapset jakavat keskenään kuolinpesän omaisuuden.

Perinnönjakoon voidaan vastaisuudessa tehdä oikaisu, jos uusi perillinen tai perinnönjaossa sivuutettu sellaista vaatii. Säännöksiä sovelletaan tilanteessa, jossa lapsen ja vanhemman suhde vahvistetaan vasta perinnönjaon jälkeen tai perillinen on sivuutettu aikaisemmin toimitetussa perinnönjaossa. Perinnönjaon oikaisusta pyritään ensisijaisesti sopimaan osapuolten välillä.

Eurooppalaisen perintötodistuksen avulla perilliset, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat todistaa asemansa ja valtuutensa toisessa jäsenvaltiossa.

Perintö menee valtiolle, ellei perittävä ole tehnyt testamenttia, ja perittävällä ei ole elossa olevia läheisiä sukulaisia.

Testamentilla voit vaikuttaa siihen, miten omaisuutesi jaetaan perintökaaren rajoissa. Testamentilla voi jakaa vaikka koko omaisuutensa, mutta jos sinulla on rintaperillisiä, heillä on oikeus saada lakiosansa, joka on puolet perintöosasta. Avio-oikeuden voi sulkea pois lahjoituksella tai avioehtosopimuksella, tai testamentilla saadun omaisuuden osalta lahjakirjan tai testamentin määräyksellä.

Testamentteja on monenlaisia: esimerkiksi yleistestamentti, erityistestamentti, omistusoikeustestamentti, hallintaoikeustestamentti ja keskinäinen testamentti. Testamentti on suositeltava, jos haluaa vaikuttaa siihen, kuka omaisuuden saa kuoleman jälkeen. Testamentin avulla voi myös vaikuttaa perillisille tuleviin perintöveroihin: perintövero on pienempi jos omaisuus jakaantuu useammalle henkilölle kuin vain yhdelle. Perintöosuuden alittaessa 20 000 euroa siitä ei mene veroa.

Testamentti on laadittava tarkasti, ja usein tekemisessä kannattaa käyttää lakiasiantuntijan apua. Testamenttia voi säilyttää pankin tallelokerossa, tai jos testamentin on laatinut esimerkiksi asianajaja, asianajajan kassakaapissa. Riitaisissa tapauksissa kuolinpesään voi hakea pesänjakajaa, jonka velvollisuus on pyrkiä aikaansaamaan sovinto kuolinpesän osakkaiden kesken.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.