Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Raha-asiani

Raha-asiani

Työelämästä eläkkeelle siirtyminen on suuri muutosvaihe elämässä. Toimeentuloon vaikuttavat tulot ja menot muuttuvat, kun ihminen jää eläkkeelle ja ikää karttuu. Eläkkeen taso on keskimäärin noin 50 prosenttia työssäkäyvien ansiotasosta. Eläkkeen määrä vaihtelee kuitenkin paljon erilaisista eläkejärjestelmistä ja ihmisten työhistorioista riippuen. Toimeentulovertailuissa eläkeläisten taso on ollut 70 prosenttia työssäkäyvien tasosta, koska verotus ja tulonsiirrot (kuten sosiaalietuudet) tasaavat eroja. Eläkeläisten köyhyysriski on kuitenkin muuta väestöä suurempi.

Raha-asioista huolehtiminen voi joskus käydä hankalaksi toimintakyvyn laskiessa, esimerkiksi muistiongelmien lisääntyessä: sosiaalietuuksia ja tukia on useita erilaisia, kuten myös sosiaali- ja terveyspalveluista ja lääkehoidosta aiheutuvia kustannuksia. Omaisten ja kunnan vanhus- tai sosiaalityöntekijöiden tulisi varmistaa, että ikääntyvän etuudet on haettu asianmukaisesti. Joskus lakineuvonta voi olla tarpeen ikääntyvän raha-asioiden ja omaisuuden hoidossa.

Ikääntyneet ihmiset voivat myös joutua rahahuijauksien uhreiksi, sillä rikolliset käyttävät herkästi hyväkseen vanhuksen mahdollista ymmärtämättömyyttä tai sairautta. Joskus hyväksikäyttäjä voi olla omainen tai omaisten raha-asioita koskevat neuvot eivät ole ikääntyneen edun mukaisia – silloin raha-asioiden suunnittelussa kannattaa käyttää myös ulkopuolista apua.

Eläkeiän lähestyessä omaa toimeentuloa kannattaa arvioida jo etukäteen ja miettiä, miten tulojen pieneneminen vaikuttaa asumiseen ja muihin elinkustannuksiin. Osa-aikaeläke ja työssäkäynti tai yrittäjyys ovat vaihtoehto, jos työnteko kiinnostaa eläkeiässäkin. Raha-asiani -osiossa kerrotaan eläkejärjestelmistä ja selvitetään, millaisia muita toimeentulon lähteitä eläkeläisillä on. Tässä osiossa kerrotaan myös raha-asioiden hoitoon, perintöön ja testamentteihin liittyvistä asioista.


Muistilista

  • Eläkkeelle siirtyminen merkitsee talouden uudelleen arviointia. Selvitä Kelalta millaisia eläkeläisen tukia voit ehkä saada.
  • Eläkkeellä olo ei estä työssäkäymistä – eläkkeitä on erilaisiin elämäntilanteisiin.
  • Kaikkia eläkkeitä on haettava itse. Eläkkeiden hakemuslomakkeita saat muun muassa internetistä.
  • Kela auttaa paluumuuttajia ja ulkomaille muuttavia eläke- ja sosiaaliturva-asioissa.
  • Eläkeläisen tukia: eläkkeensaajan asumistuki, eläkettä saavan hoitotuki, sotaveteraanituet ja takuueläke.
  • Sairaskorvauksia voi saada hoidosta ja tutkimuksista, lääkkeistä ja matkakuluista. Muista omat maksukatot!
  • Pidä kuitit ja laskut järjestyksessä ja tilinumero, maksukortit ja tunnusluvut tallessa erillään toisistaan. Varo huijareita ja pikakauppoja.
  • Toimeentulo-tai maksuongelmissa ota yhteys sosiaalivirastoon tai talous- ja velkaneuvojaan.
  • Omaisuus- ja perintöasioissa auttavat kaupunkien oikeusneuvonta, valtion oikeusaputoimistot ja lakitoimistot.
  • Edunvalvontavaltuutus ja hoitotestamentti ovat järkevää ennakointia tulevaisuuden varalle.
Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.