Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Raha-asiani / Eläkkeelle / Työnteko eläkkeellä

Työnteko eläkkeellä

Eläkkeellä oleminen ei ole este työnteolle. Vanhuuseläkkeellä voit mennä uuteen työsuhteeseen, tai yrittäjänä voit jatkaa yritystoimintaa eläkkeen rinnalla. Eläkkeen rinnalla saaduista työansioista karttuu uutta eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa enintään 68-vuotiaaksi asti. Vanhuuseläkkeen rinnalla karttuneen eläkkeen saa hakemuksesta maksuun vasta 68-vuotiaana.

Työkyvyttömyyseläkkeellä voit tehdä jonkin verran ansiotöitä. Selvitä ennen työn aloittamista omasta eläkelaitoksestasi, minkä verran voit ansaita. Eläkkeen maksu voidaan ansiotulojen takia keskeyttää tai lakkauttaa. Täysi työkyvyttömyyseläke voidaan ansioiden takia myös muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi. Ilmoita töiden aloittamisesta työeläkelaitokseesi ja Kelaan, jos saat myös kansaneläkettä.

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämiseksi on säädetty määräaikaislaki, jonka mukaan työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi ansaita aina vähintään noin 700 euroa kuukaudessa. Jos työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen on keskeytetty työnteon vuoksi, on töiden lopettamisesta itse ilmoitettava eläkelaitokselle, jotta saat uudelleen eläkettä. Eläke voi olla lepäävänä kerrallaan vähintään kolme kuukautta ja enintään kaksi vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla ansaitun eläkkeen saa hakemuksesta maksuun eläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi sitten, kun työ on päättynyt.

Myös työttömyyseläkkeen rinnalla voit tehdä jonkin verran työtä ilman, että ansiot vaikuttavat eläkkeeseen. Työansioille on ansioraja noin 700 euroa kuukaudessa. Jos ansioraja ylittyy, eläkkeen maksu keskeytetään. Työttömyyseläke lakkaa kokonaan, jos maksu on keskeytetty yli vuoden ajaksi. Ansioraja on sidottu indeksiin, ja se ilmoitetaan eläkepäätöksen yhteydessä.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.