Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Raha-asiani / Eläkkeelle

Eläkkeelle

Eläketurva koostuu pääasiassa ansiotyöstä kertyneestä työeläkkeestä ja kansaneläkkeestä, jota voi saada silloin, kun työeläke jää pieneksi tai sitä ei saa ollenkaan. Pienituloisimmat voivat nykyään saada myös takuueläkettä. Erillinen eläketyyppinsä on perhe-eläke. Eläkettä voi saada myös erilaisten vapaaehtoisten eläkevakuutusten perusteella, jos on tällaista vakuutusta itselleen maksanut. Eläkkeet ovat veronalaista tuloa, mutta pelkkää kansaneläkettä ja takuueläkettä saavalta ei mene veroa. Kansaneläkkeen, rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän maksupäivä on aina kuukauden 7. päivä.

Suurin osa, yli 60 prosenttia, kaikista eläkeläisten saamista tuloista on työeläkkeitä. Eläketurvakeskuksen laskelmien mukaan eläkkeen suhde palkkaan on runsaat 50 prosenttia, jos eläkkeen saaja on nauttinut tasaisesta palkkakehityksestä 40 vuoden ajan. Eläkeläisten tulot vaihtelevat paljon suhteessa heidän aikaisempiin ansiotuloihinsa, koska työurat ovat olleet erilaisia. Miesten eläkkeet ovat yleisesti naisten eläkkeitä parempia. Keskimääräinen eläke on noin 1 600 euroa.

Eläkeikää lähestyttäessä kannattaa alkaa hyvissä ajoin pohtia, kuinka pitkään haluaa ja jaksaa jatkaa työntekoa ja selvittää, millaisia vaihtoehtoja työnteon ja täyseläkkeiden lisäksi voi käyttää. Eläkkeelle voit jäädä pääsääntöisesti 63–68-vuotiaana. Mitä pitempään pysyt työssä, sitä suuremman työeläkkeen saat. Jos eläkkeen hakemista siirtää yli 68-vuotiaaksi, eläkkeen määrään tulee lykkäyskorotus (0,4 prosenttia lykkäyskuukautta kohden). Kansaneläkkeen alkamisikä on 65 vuotta. Myös kansaneläkettä voi saada varhennettuna aikaisintaan 62 vuoden iästä tai eläkettä voi lykätä yli 65 vuoden iän. Pitkäaikaistyötön voi saada vanhuuseläkkeen jo 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä.

Julkisilla aloilla voi olla ammatillinen eläkeikä, jolloin eläkettä voi saada jo ennen 63 vuoden ikää. Vanhuuseläkeikä voi olla myös henkilökohtainen 63–65 vuoden välillä. Lisätietoja saat Valtiokonttorista tai Kevalta, joka hoitaa kunnallisen eläketurvan lisäksi myös valtion, kirkon ja Kelan palveluksessa olevien eläketurvaa.

Nykyään yli 63-vuotiaalle karttuu eläkettä työansioista 4,5 prosenttia vuodessa. Kannustinlaskurilla voit laskea, paljonko eläkkeesi kasvaa, jos jatkat työntekoa 63 ikävuoden jälkeen.

Eläkejärjestelmä uudistuu pian. Vuoden 2017 alusta voimaan tulevan eläkeuudistuksen tavoitteena on pidentää työuria.

Uudistuksessa vanhuuseläkeikää nostetaan asteittain kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Vanhuuseläkkeen yläikäraja on viisi vuotta alarajaa korkeampi. Raskas ja pitkä työura voi antaa mahdollisuuden hakeutua eläkkeelle jo 63-vuotiaana.

Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalle luodaan työuraeläke, jota voi hakea 38 vuoden työskentelyn jälkeen. Eläkkeen saamisen ehtona ovat muun muassa joko fyysisesti tai henkisesti kuluttava työ.

Nykyinen osa-aikaeläke poistuu ja tilalle tulee osittainen varhennettu vanhuuseläke. Vanhuuseläkettä voi ottaa tietyin ehdoin maksuun joko 25 % tai 50 % kertyneestä eläkkeestä jo 61-vuotiaana.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.