Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Oikeuteni / Potilaan ja omaisen oikeudet / Hoidosta ja palveluista valittaminen

Hoidosta ja palveluista valittaminen

Hoitotilanteissa voi syntyä epäselvyyksiä esimerkiksi puutteellisen kommunikaation, kiireen tai potilaan jännityksen takia. Olisi tärkeää, että sekä potilas että terveydenhuollon työntekijä ymmärtävät toisiaan ja että lääketieteelliset termit tai hoitopäätökset tulevat perustelluiksi. Potilaana sinulla on oikeus saada tietoa omasta terveydentilasta ja kaikista hoitoon liittyvistä asioista. Kun käyt tutkimuksissa tai hoidoissa pyydä tiedot toimenpiteistä tai hoito-ohjeista kirjallisina, jos se helpottaa ymmärtämistä. Kysele ja kerro, jos et ymmärrä mitä lääkäri tai muu hoitohenkilö kertoo.

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun, ota ensin yhteyttä sinua hoitaneeseen yksikköön. Terveydenhuollossa ei tehdä varsinaisia hallintopäätöksiä, joten käytössä ei ole valitusmenettelyä. Potilas voi kuitenkin tehdä kirjallisen muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen. Muistutuksen ja kantelun voi tehdä myös, jos kiireettömään hoitoon pääsy viivästyy määräajasta.

Apuvälineiden myöntämistä koskevissa asioissa voi riitatilanteen viedä hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, ja hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Jos haluat tehdä muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen, voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen. Potilasasiamies löytyy jokaisesta terveyskeskuksesta, sairaaloista, yksityisiltä terveysasemilta ja vanhainkodeista. Potilasasiamies auttaa selvittämään ongelmaa hoitopaikassa. Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Palvelu on maksutonta.

Aluehallintovirastoja ja kuntia ohjaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Se vastaa terveydenhuollon kantelujen valvonnasta, jos kyseessä on kuolemaan tai vaikeaan vammautumiseen johtanut hoitovirhe-epäily. Sosiaalihuollon kantelut kuuluvat Valviralle, jos kyse on valtakunnallisesti ja periaatteellisesti tärkeästä asiasta.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvistä seikoista voi kannella myös eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelun voi kirjoittaa itse vapaamuotoisesti tai käyttää kantelulomaketta, joka löytyy oikeusasiamiehen verkkosivuilta.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.