Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Oikeuteni / Potilaan ja omaisen oikeudet / Hoitotakuu

Hoitotakuu

Jos hoitoa ei voida heti järjestää, sinua tai läheisiäsi on neuvottava kuinka toimia jonotusaikana. Hoitotakuussa on määritetty, missä ajassa on viimeistään päästävä hoitoon. Kiireettömän hoitotarpeen arvioon, jonka yleensä tekee terveydenhoitaja, on päästävä kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta. Lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi katsottuun hoitoon on päästävä perusterveydenhuollossa viimeistään kolmessa kuukaudessa.

Uusi terveydenhuoltolaki takaa, että erikoissairaanhoidossa arvioinnin edellyttämät erikoislääkäriarviot tai -tutkimukset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaalaan. Hoito on saatava kuuden kuukauden kuluessa hoitopäätöksestä. Kunnan on järjestettävä lääkinnällinen kuntoutus lain aikarajoissa myös silloin, kun vastuu kuntoutuksen järjestämisestä tai kustannuksista ei ole vielä selvä.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.