Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Oikeuteni / Kuntalaisena

Kuntalaisena

Vakituisesti kunnassa asuvana sinulla on oikeus käyttää kunnan järjestämiä palveluja, joita ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut, vanhushoito ja niihin liittyvät avopalvelut, kotisairaanhoito, ja eri palveluasumisen muodot sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Kuntapalveluita ohjaavat eri lait ja myös sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton suositukset. Kunnat päättävät kuitenkin itsenäisesti palveluiden järjestämisestä. Niissä on alueellisia eroja.

Kuntalaisena voit äänestää kunnallisvaaleissa. Äänestämällä voi vaikuttaa muun muassa siihen, miten ikäihmisten hyvinvoinnista kotikunnassasi huolehditaan. Kunnallisvaalit toimitetaan joka neljäs vuosi, ja ne on siirretty lokakuulta huhtikuuhun.

Kuntalaisella on oikeus tehdä aloitteita erilaisissa asioissa. Kunnanvaltuuston pitää käsitellä näitä kansalaisaloitteita vähintään kerran vuodessa. Kuntalainen voi vaikuttaa asuinympäristöönsä lisäksi asukasyhdistysten tai omakotiyhdistysten kautta. Mökkiläisillä on melko vähän osallistumisoikeuksia kunnan asioihin.

Kuntien on tiedotettava asukkaille vireillä olevista asioista ja suunnitelmista, käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja niiden vaikutuksista. Asukkaille on myös kerrottava, millä tavoin asioista voi esittää mielipiteensä päättäjille.

Aikaisemmin kaupungeissa toimi kaupunginhallituksen nimeämiä vanhusneuvostoja. Uuden ns. vanhuspalvelulain mukaan vanhusneuvostot ovat nyt lakisääteisiä. Ne tuovat ikääntyneen väestön äänen kuuluviin. Vanhusneuvosto pitää asettaa jokaiseen kuntaan, ja se on otettava mukaan kaikkeen sellaiseen kunnan päätöksentekoon, joka vaikuttaa ikääntyneen väestön elinoloihin ja palveluihin.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.