Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Oikeuteni / Kelan asiakkaana

Kelan asiakkaana

Pienituloisilla on mahdollisuus saada Kelasta asumistukea osaan asumismenoista. Asumistukea saa sekä vuokra- että omistusasunnon menoihin (katso tarkemmin Ikääntyvän palveluoppaan sivulta Tukea asumiseen). Kelan ikääntyville suunnattuihin tukiin kuuluvat myös kansaneläke, takuueläke, eläkettä saavan hoitotuki, rintamalisät, lesken perhe-eläke, lapsikorotus sekä sairauskulujen korvaukset.

Kelan päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisesti. Valitus lähetetään Kelan toimistoon 37 päivän sisällä päätöksen postituspäivästä. Postituspäivän näet päätöksestä. Kela olettaa, että olet saanut tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä postituspäivän jälkeen. Kela tutkii, voidaanko päätös oikaista. Jos kaikki valittajan vaatimukset hyväksytään, valitus raukeaa, ja Kela antaa oikaisusta päätöksen. Jos vaatimukset hyväksytään osittain, Kela antaa väliaikaisen päätöksen ja lähettää valituksen muutoksenhakuelimelle. Jos Kela ei hyväksy mitään vaatimuksista, se lähettää valituksen suoraan muutoksenhakulautakunnalle.

Jos olet esimerkiksi tyytymätön Kelan päätökseen asumistuesta, voit tehdä valituksen Kelaan.

Jos Kela ei voi oikaista päätöstään, valituksen käsittelee sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta.

Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vielä vakuutusoikeuteen, joka on toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin ja ylin valitusaste. Muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus eivät peri käsittelymaksuja.

Vakuutusoikeus käsittelee muun muassa oikeutta työeläkkeeseen, kansaneläkkeeseen, asumistukeen, Kelan vammaisetuuksiin, sairausvakuutuslain mukaiseen etuuteen, kuntoutukseen sekä oikeutta korvaukseen työtapaturman, ammattitaudin, rikosvahingon, sotilasvamman tai sotilastapaturman perusteella.

Kelan etuuksiin liittyvistä seikoista voi kannella myös eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelun voi kirjoittaa vapaamuotoisesti tai käyttää kantelulomaketta, joka on eduskunnan oikeusasiamiehen verkkosivuilla tai jonka voi tilata paperisena oikeusasiamiehen kansliasta. Kanteluun kannattaa liittää kopiot asiaan liittyvistä asiakirjoista.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.