Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Oikeuteni / Kansalaisena

Kansalaisena

Suomen kansalaisuudesta säädetään kansalaisuuslaissa. Suomen kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään Suomen perustuslaissa sekä myös muussa lainsäädännössä.

Suomen kansalaisuutta voi hakea tietyillä edellytyksillä, jotka ovat osa kansalaisuuslakia. Kansalaisuuden voi saada nykyään aiempaa joustavammin. Jos olet entinen Suomen kansalainen, voit saada menetetyn kansalaisuuden takaisin niin sanotulla yksinkertaisella ilmoitusmenettelyllä. Siinä ei vaadita asumista Suomessa.

Kansalaisuuden saamiseksi on asuttava viisi vuotta yhtäjaksoisesti Suomessa. Jos osaa tyydyttävästi suomea tai ruotsia, kansalaisuuden voi saada neljän vuoden jälkeen. Entinen Suomen kansalainen voi saada kansalaisuuden ilmoituksella riippumatta, asuuko Suomessa vai ulkomailla. Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta löydät tarkemmat tiedot kansalaisuuden hakemisesta ja myöntämisen edellytyksistä.

Suomi on Euroopan unionin (EU) jäsenvaltio, joten Suomen kansalainen on myös EU-kansalainen, jolla on EU-kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet kuten esimerkiksi oikeus liikkua vapaasti ja tehdä töitä EU:n alueella.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.