Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Oikeuteni

Oikeuteni

On tärkeää tietää omista oikeuksistaan eri elämäntilanteissa, kun asioi  viranomaisten kanssa, käyttää julkishallinnon ja yksityisten yritysten palveluita tai ostaa tuotteita. Oikeuteni-osiossa kerrotaan ikääntyvän ihmisen elämään liittyvistä oikeudellisista asioista. Eri viranomaisten verkkosivuilta löytyy paljon tietoa yksityisten ihmisten ja palvelun käyttäjien oikeuksista ja mahdollisuuksista vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Kirjastoista löydät myös kansalaisten oikeusoppaita.

Ihmis- ja perusoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille, myös iäkkäille, sairaille, vammaisille ja muistihäiriöisille ihmisille. Perusoikeuksia ovat vapausoikeudet ja oikeusturva, kuten kotirauhan suoja ja uskonnon vapaus. Niitä ovat myös poliittiset oikeudet, esimerkiksi äänestäminen vaaleissa, ja yhdenvertaisuus eli oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Hyvinvointioikeudet tarkoittavat oikeutta välttämättömään toimentuloon.

Perusoikeudet näkyvät arkielämässä, sillä ne asettavat julkiselle vallalle rajoitteita ja velvoitteita huolehtia kaikkien hyvinvoinnista. Ihmiset voivat vedota perusoikeuksiinsa tuomioistuimissa ja viranomaisissa. Niiden tehtävänä on tulkita lakeja niin, että perusoikeutesi toteutuvat mahdollisimman hyvin. Perusoikeuksiin voit vedota tuomioistuimessa tai viranomaisten kanssa asioidessa. Oikeuksien toteutumista viranomaisten toiminnassa valvovat ylimpinä eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri. Heille voi yksityinenkin ihminen tehdä kantelun, jos viranomainen tai julkisyhteisö on tehnyt virheitä tai jos henkilö katsoo, että omia perus- tai ihmisoikeuksia on loukattu.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.