Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Oikeuteni / Asukkaana / Vuokralaisena

Vuokralaisena

Vuokrasopimus ja kaikki muutokset siihen tehdään aina kirjallisesti. Jos vuokrasopimusta ei ole kirjallisena, sen katsotaan olevan voimassa toistaiseksi. Vuokra määräytyy sen mukaan, mitä on sovittu. Vuokran muuttamisesta on sovittava aina erikseen osapuolten kesken, olipa kyseessä yksityisiltä markkinoilta vuokrattu asunto, kaupungin vuokra-asunto tai palvelutalon vuokra-asunto.

Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet on kirjattu huoneenvuokralakiin. Ikäihminen saattaa esimerkiksi sairauden tai puolison sairauden tai äkillisen poismuuton takia joutua luopumaan asunnosta irtisanomisaikaa nopeammin. Silloin vuokranantaja voi todeta, että asuminen vuokra-ajan loppuun olisi kohtuutonta eikä vuokraa tarvitse maksaa koko ajalta. Tuomioistuin voi myös antaa lausunnon tästä.

Irtisanominen

Vuokranantajan on annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa on mainittava sopimuksen päättymisajankohta ja irtisanomisperuste. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Vuokralaisen irtisanomisaika on yleensä yksi kuukausi. Vuokranantaja voi saada oikeuden irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, jos hän tarvitsee huoneiston omaan tai perheenjäsenen käyttöön eikä tilanne ollut tiedossa sopimusta tehtäessä. Kun tuomioistuin oikeuttaa vuokranantajan irtisanomaan sopimuksen, sinulla on oikeus saada korvausta vahingosta.

Jos irtisanomisen perusteena on pyrkimys saada vuokra kohtuuttomalle tasolle tai jos irtisanomista voidaan pitää vuokralaisen kannalta kohtuuttomana tai irtisanomiselle ei ole hyväksyttävää syytä, voit vaatia tuomioistuimelta irtisanomisen julistamista tehottomaksi. Kanne on nostettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun irtisanominen on saatu tiedoksi. Jos irtisanomiselle ei ole hyvää syytä, vuokralainen voi vaatia sopimuksen päättymisestä vahingonkorvausta.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.