Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Oikeuteni / Asukkaana / Palveluasukkaana

Palveluasukkaana

Palvelutalon vuokra-asukkaalla on samat vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet, jotka kirjataan vuokrasopimukseen, olipa kyseessä yksityinen tai kunnan palvelutalo.

Iäkkäiden ihmisten palveluasuminen kuuluu sosiaalihuoltolain ja -asetuksen piiriin. Siinä säädetään oikeudesta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa eli palvelutaloissa tai laitoshoidossa.

Palveluasuminen tarkoittaa siis sekä asuntoa että sovittuja palveluita asukkaille. Palvelut kuuluvat kuluttajansuojalain piiriin silloin, kun kyse on yksityisestä palveluasumisesta (pykälät koskien palveluksen ominaisuuksia ja virheitä).

Kuluttajansuojalainsäädäntö ei koske kunnan järjestämiä asumis- tai ostopalveluja. Tätä on pidetty jossain määrin ongelmallisena palveluasukkaan oikeuksien näkökulmasta. Joidenkin palvelutalojen asukkaiden tai asukkaaksi hakeutuvien asemassa olisi parannettavaa. Palveluita, hintoja ja laatua pitäisi pystyä vertailemaan nykyistä paremmin ja saada asiakasneuvontaa palveluasumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Entä kun rahat eivät riitä?

Yksityisissä palvelukodeissa voi joskus tulla tilanteita, jolloin ikääntynyt ei esimerkiksi lisääntyneen palvelutarpeen takia selviydy kustannuksista. Yksityisissä palvelukodeissa ihmiset asuvat omakustanteisesti. Asukkaalla on oikeus hakea Kelan etuuksia, kuten asumistukea, tarvittaessa hoitotukea ja toimeentulotukea, katso tarkemmin Ikääntyvän palveluoppaan sivulta Tukea asumiseen

Jos asumiskustannukset kasvavat liikaa, asukkaan, omaisten ja kaupungin vanhustyön tekijöiden tulee pohtia ongelmalle ratkaisua. Joskus vaihtoehtona on siirtyminen halvempaan kunnalliseen palveluasumiseen. Lue lisää Ikääntyvän palveluoppaan sivulta Kunnallinen palveluasuminen.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.