Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Kuoleman kohdatessa / Kuinka toimia kuolemantapauksessa

Kuinka toimia kuolemantapauksessa

Jos läheisesi on kuollut kotona, soita terveyskeskuksen päivystykseen. Jos vainaja on ollut hoidossa viimeisen sairautensa aikana, on hänen kuolemastaan ilmoitettava viipymättä ensisijassa häntä hoitaneelle lääkärille. Päivystyksestä tieto menee toiselle terveyskeskuksen lääkärille jos omaa lääkäriä ei tavoiteta. Kuolemasta voi vaihtoehtoisesti ilmoittaa hätänumeroon 112. Tällöin puhelu ohjautuu poliisille, joka ilmoittaa asiasta terveyskeskuslääkärille.

Soita lähimmille omaisille tai kuolleen lähiomaisille. Jos et jaksa puhua, soita yhdelle läheiselle ja pyydä välittämään tietoa kuolemantapauksesta eteenpäin. Pyydä seuraksesi joku läheinen. Voit myös soittaa esimerkiksi seurakuntasi diakoniatyöntekijän kotikäynnille. Hautajaisten järjestämisen lisäksi myös muihin käytännön asioihin voi pyytää apua seurakunnasta. Jos et halua ottaa yhteyttä kirkkoon, voit pyytää tukihenkilöä vaikkapa asioidenhoitoavuksi esimerkiksi SPR:ltä tai läheisestä eläkeläisjärjestöstä.

Jos asut kerrostalossa, voit pyytää huoltomiestä aloittamaan suruliputuksen eli nostamaan Suomen lipun puolitankoon.

Paikalle kutsuttu lääkäri tai hoitava lääkäri terveyskeskuksessa, sairaalassa tai saattohoitokodissa kirjoittaa kuolintodistuksen ja hautausluvan. Tieto kuolemasta välittyy automaattisesti väestötietojärjestelmään. Kuolintodistus lähetetään myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja edelleen Tilastokeskukselle. Jos kuolemansyyn selvittäminen viivästyy lisätutkimusten takia, kuolintodistus kirjoitetaan vasta niiden valmistuttua. Väestörekisterikeskus saa henkilön kuolemaa ja hänen hautaamistaan koskevan tiedon heti.

Kuolintodistuslomakkeet on uudistettu. Uudistuksen tavoitteina oli lomakkeiden sisällöllinen ajantasaistaminen ja kehittäminen ja muun muassa käytettävien termien yhdenmukaistaminen.

Hautauslupa annetaan vainajan hautaamisesta huolehtivalle tai halutessa hautaustoimistolle. Varmista vainajaa säilyttävästä sairaalasta, että se lähettää hautausluvan myös suoraan seurakuntaan. Yleensä näin on käytäntönä.

Vakuutusyhtiölle menevät kuolintodistukset kirjoittaa hoitanut lääkäri.

Jos suomalainen kuolee ulkomailla, paikallinen viranomainen, sairaala tai matkaopas ilmoittaa siitä Suomen-edustustolle. Se välittää tiedon ulkoasiainministeriölle, joka puolestaan välittää tiedon lähiomaiselle. Edustusto voi tarvittaessa avustaa vainajan hautaamisen tai kotiin kuljetuksen järjestämisessä. Manner-Espanjassa toimii suomalainen evankelis-luterilainen seurakunta, joten siellä on mahdollisuus järjestää suomenkielinen siunaustilaisuus.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.