Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Kuoleman kohdatessa

Kuoleman kohdatessa

Parantumaton sairaus ja lähestyvä kuolema voivat olla sekä ihmiselle itselleen että läheisille järkyttävä asia. Sairastaminen herättää helposti pelkoa, turvattomuutta ja avuttomuutta, kun omat voimat ja toimintakyky heikkenevät. Mitä läheisempi ihminen potilas on, sitä vaikeampaa on hyväksyä ajatusta luopumisesta, vaikka vakava sairaus olisikin tehnyt elämisestä raskasta.

Ihmiset käsittelevät kuolemaa kukin tavallaan. Siitä puhuminen voi olla vaikeaa, mutta puhuminen usein helpottaa sekä kuolevan oloa että läheisten surutyötä. Moni kuoleva saattaa huolehtia läheisten pärjäämisestä. Siksi oloa voi auttaa sekin, että yhdessä voidaan keskustella myös käytännön asioiden hoitamisesta etukäteen. Näitä voivat olla testamentit ja perinnönjako (katso tarkemmin Ikääntyvän palveluoppaan sivulta Perimysjärjestys ja testamentti) ja hautajaisjärjestelyt. Omaisille voi esimerkiksi kertoa omista hautajaistoiveistaan. Etukäteen voi laatia niin sanotun hautaustestamentin, tai hautaustoimistossa voi tehdä myös suunnitelman hautajaisista ja tallettaa rahaa hautajaisia varten.

Sairauteen ja kuoleman lähestymiseen voi liittyä ahdistusta tai masennusta. Usein läheisten realistinen suhtautuminen tilanteeseen helpottaa potilaan oloa. Tukea ja keskusteluapua voi saada hoitohenkilökunnalta ja seurakunnan papilta, diakoniatyöntekijöiltä tai sairaalapapilta. Potilasjärjestöillä on paljon vertais- ja tukitoimintaa. Niistä voi löytää keskustelukumppaneita samassa tilanteessa olevista potilaista tai läheisistä.

Maakunnallisilla syöpäyhdistyksillä ja saattohoitokodeilla on myös vapaaehtoisia tukihenkilöitä. Hengellinen tai uskonnollinen kirjallisuus voi tuoda lohtua tai vastauksia kysymyksiin. Psyykkistä kipua voidaan lievittää tarvittaessa lääkkeinkin.

Muistilista

  • Ihmiset käsittelevät kuolemaa hyvin yksilöllisesti - läheisten läsnäolo ja kuuntelijana oleminen auttavat paljon.
  • Käytännön asioista huolehtiminen kuoleman lähestyessä voi tuntua toisarvoiselta, jopa sopimattomalta, mutta helpottaa ehkä kuolevan tai yksin jäävän ahdistusta.
  • Etsi tarvittaessa tukea esimerkiksi potilasjärjestöistä, vertaisryhmistä, seurakunnasta, omaan elämänkatsomukseesi sopivasta kirjallisuudesta tai yhteisöistä.
  • Kauniit sanat, sovinto ja hyvien muistojen ja tunteiden jakaminen ovat asioita, jotka liian usein jäävät sanomatta ja tekemättä.
  • Hautajaisjärjestelyissä ei ole muita ehdottomia sääntöjä kuin vainajan toiveiden kunnioittaminen.
  • Surua ei voi kiirehtiä, suru helpottaa vain suremalla. Se on hyväksyttävä osaksi elämää.
Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.