Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Kuoleman kohdatessa / Hautajaisten järjestäminen

Hautajaisten järjestäminen

Hautausjärjestelyt voi hoitaa itse tai pyytää hautaustoimistoa huolehtimaan niistä. Hautaustoimiston kanssa valitaan arkku tai uurna ja mahdolliset kukat ja tarvittavat kuljetukset. Hautajaistoimistot osaavat vastata moniin käytännön asioihin kuten kysymyksiin oman kunnan ja seurakuntien käytännöistä. Palvelut ovat maksullisia.

Vainajan vakaumusta tulee kunnioittaa hautajaisjärjestelyissä. Olisi hyvä, jos omaisilla olisi tiedossa esimerkiksi se, halusiko vainaja arkku- vai uurnahautauksen. Tuhkaaminen on nykyisin varsinkin suurissa kaupungeissa selvästi yleisempää kuin arkkuhautaus. Hautapaikasta, haudan kaivamisesta ja peittämisestä peritään maksu.

Kirkkoon kuulumattomilla on samanlaiset oikeudet hautapaikkoihin kuin seurakunnan jäsenilläkin. Pappi ei saa toimittaa kirkkoon kuulumattoman siunaamista edes omaisten pyynnöstä, jos se on vastoin vainajan vakaumusta.

Hautajaisjärjestelyihin kuuluvat useimmiten siunauksen ajankohdasta päättäminen, kirkon tai kappelin ja seurakuntatilan sekä papin ja kanttorin varaaminen sekä arkunkantajien sopiminen. Hautajaiset voidaan järjestää muissakin kuin kirkollisissa tiloissa. Kirkkoherranvirasto auttaa toimituspapin saamisessa, jos ei ole tuttua pappia tiedossa. Tavallisesti vainajan siunaa oman seurakunnan pappi, halutessaan omaiset voivat kuitenkin pyytää myös toisen seurakunnan pappia siunaamaan. Siunaavan papin kanssa keskustellaan ennen hautajaisia ja sovitaan tarkemmin siunaustilaisuuden käytännön järjestelyistä.

Jos omaiset niin pyytävät, veteraanin tai lotan siunaustilaisuudessa laitetaan kuoriin sotaveteraanien, sotainvalidien ja Suomen lippu.

Moni haluaa myös muistotilaisuuden ja sinne pitopalvelun. Jos vainaja tuhkataan, uurnan laskuaika on tuhkauksen jälkeen. Kannattaa myös sopia etukäteen kuka kuvaa hautajaisissa.

Usein suositellaan, että hautajaiset pidettäisiin vasta parin viikon kuluttua kuolemasta, jotta niissä jaksaisi olla paremmin läsnä ja saada ehkä tilaisuudesta lohtua. Hautajaisia ei tarvitse kiirehtiä – mutta tämäkin on yksilöllistä: jollekin käytännön järjestelyihin keskittyminen saattavat tukea pahimman vaiheen yli. Hautausjärjestelyjä voi myös hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu. Ortodoksiset hautajaiset järjestetään perinteisesti jo kolmantena päivänä kuolemasta, ja juutalaisten hautajaiset kuolemaa seuraavana päivänä, ei kuitenkaan sapattina eikä juutalaisten juhlapyhinä. Islaminuskon mukaan kuollut on haudattava viivytyksettä.

Nykyään monet omaiset haluavat ottaa huomioon vainajan persoonallisuutta hautajaisjärjestelyissä. Vainajan tuhka voidaan esimerkiksi sirotella Harmajan merihautausmaalle tai erikoisluvalla luontoon tai muille vesialueille. Vainaja voidaan myös pukea vaikkapa hänen lempivaatteisiinsa. Hautaustoimistot voivat myös hautauspäivänä ajaa vainajan viimeiselle käynnille kotipihaan.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.