Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Henkinen hyvinvointini / Kaltoinkohtelu ja hyväksikäyttö

Kaltoinkohtelu ja hyväksikäyttö

Joskus ikääntyvä ihminen voi joutua kaltoinkohtelun kohteeksi. Se voi olla ruumiillista tai henkistä väkivaltaa, taloudellista hyväksikäyttöä tai seksuaalista hyväksikäyttöä. Vanhuksen hoidossa voi tapahtua laiminlyöntejä, oikeuksien loukkaamista tai muutoin ihmisarvoa alentavaa kohtelua.

Kaltoinkohtelija on joskus ikääntyvän läheinen: silloin puhutaan perhe- tai lähisuhdeväkivallasta. Tekijöinä voivat olla puoliso tai entinen puoliso, seurustelukumppani, lapsi tai sisarukset. Joskus lähisuhdeväkivallasta puhutaan myös tapauksissa, joissa kaltoinkohtelija on ikääntyneen hoitaja, sillä hän voi olla hyvin kiinteässä suhteessa ikääntyneeseen.

Ikääntynyt saattaa kodin ulkopuolella joutua myös ryöstön, pahoinpitelyn tai uhkailun kohteeksi. Ikäihminen voi kohdata myös hengellistä väkivaltaa, jossa uskonnon tai vakaumuksen nimissä tuotetaan ihmiselle ahdistusta tai pelkoa.

Fyysinen väkivalta on ehkä helpoimmin tunnistettavaa: se on kaikentyyppistä kivun tuottamista tai kovakouraista kohtelua. Psyykkistä väkivaltaa on alistaminen, loukkaava tai pelkoa herättävä käytös, kuten nimittely ja uhkailu. Taloudellista hyväksikäyttöä voi olla rahojen tai omaisuuden myyminen tai hävittäminen ilman lupaa tai vaikkapa rahan kiristäminen väkivallalla, hoidotta jättämisellä tai hylkäämisellä uhkailulla.

Kaltoinkohteluksi voidaan laskea myös kotirauhan rikkominen, omaisuuteen kohdistuvat vahingonteot, viestintäsalaisuuden loukkaaminen eli esimerkiksi postin avaaminen, jopa eläinsuojelurikos perheen lemmikkieläintä kohtaan. Hoidon laiminlyönti voi olla tarkoituksellista tai tarkoituksetonta, jolloin hoidon laiminlyönnit johtuvat hoitajan osaamattomuudesta, uupumuksesta tai välinpitämättömyydestä.

Emotionaalisesta väkivallasta puhutaan silloin, kun teon tai tekemättä jättämisen taustalla vaikuttaa voimakas tunneriippuvuus tekijän ja kokijan välillä.

Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelusta suurin osa tapahtuu kotona, miehiin kohdistuvasta noin puolet. Miehet joutuvat naisia useammin väkivallan kohteeksi kodin ulkopuolella. Perheväkivaltaa on kokenut eräiden arvioiden mukaan 65 ikävuoden jälkeen naisista seitsemän ja miehistä 2,5 prosenttia. Heikentynyt fyysinen tai henkinen toimintakyky on riski kaltoinkohdelluksi joutumiselle.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.