Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Henkinen hyvinvointini / Kaltoinkohtelu ja hyväksikäyttö / Avun hakeminen

Avun hakeminen

Älä alistu kaltoinkohtelun uhriksi. Se on väärin itseäsi kohtaan ja myös rikosoikeudellisesti tuomittavaa toimintaa. Katkaise väkivallan tai hyväksikäytön kierre, vaikka tekijänä olisi läheisesi. Voit olla riippuvuussuhteessa kaltoin kohtelijaan, mikä tekee asian esille ottamisen vaikeaksi. Silti perheenjäsenenkään kaltoinkohtelua ei voi hyväksyä.

Ongelman taustalla saattaa olla päihdeongelmia tai mielenterveysongelmia – tekijäkin saattaa tarvita apua. Myös sairaus voi muuttaa läheisen ihmisen käyttäytymisen arvaamattomaksi ja aggressiiviseksi, jolloin hoitovastuu muuttuu liian raskaaksi.

Puhu tilanteesta jonkun luotettavan ihmisen kanssa. Yhdessä voi löytyä keinoja ongelman ratkaisemiseksi. Apua voit saada oman kunnan sosiaalityöntekijältä, kotihoidosta, terveyskeskuksesta, sosiaalipäivystyksestä tai poliisilta. Sosiaalityöntekijöitä ja lääkäreitä sitovat salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Soita hätänumeroon 112 kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa. Myös sosiaalipalveluja voi tarvita äkillisesti, tällöin apua tarjoaa sosiaalipäivystys. Myös sosiaalipäivystyksen päivystäjän tavoittaa hätänumerosta 112.

Turvakoti voi tarjota välitöntä apua ympäri vuorokauden. Lähin turvakoti selviää sosiaalipäivystyksestä. Turvakodit antavat usein apua myös puhelimitse, mutta niihin pääsy ei ole taattua, koska paikkoja ei ole riittävästi. Ensisijaisesti turvakodit ovat naisille ja lapsiperheille, mutta joskus vanhuksetkin voivat saada niihin maksusitoumuksia. Useissa kunnissa vanhainkodeissa ja palvelutaloissa on varattu niin sanottuja kriisipaikkoja väkivallan uhan alla oleville vanhuksille.

Tukea ja neuvoja antavat myös väkivaltatyöhön ja ikääntyneiden asioihin perehtyneet järjestöt. Niillä on päivystäviä palvelunumeroita. Seurakunnan diakoniatyöntekijöiden luona voit käydä vastaanotolla tai pyytää kotikäynnille.

Potilasasiamies voi auttaa potilasta ja omaisia hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa. Sosiaaliasiamies auttaa sosiaalihuollon toimintaan liittyvissä tapauksissa. Asiamiesten yhteystiedot saat esimerkiksi kunnan puhelinvaihteesta.

Keinoja kaltoinkohtelun lopettamiseksi on useita. Sosiaali- ja terveyshenkilöstön kanssa voidaan tehdä kartoitus tilanteesta. Kaltoinkohdeltu tai tekijä voidaan ohjata tukeen tai hoitoon. Joskus ainoa keino on rikosilmoituksen tekeminen, jolloin vastuu asian etenemisestä siirtyy poliisille, syyttäjälle ja tuomioistuimelle. Voit hakea lähestymiskieltoa, jos tunnet itsesi vakavasti uhatuksi tai häirityksi. Lähestymiskieltoon määrätty ei saa ottaa suojattavaan ihmiseen yhteyttä millään tavalla.

Tyypillisissä tapauksissa häirintää tekee entinen puoliso tai asuinkumppani tai aikuinen lapsi pyrkii kiristämään iäkkäältä vanhemmalta rahaa. Lähestymiskielto voidaan määrätä samassa taloudessa asuvalle, jolloin kieltoon määrätyn ihmisen on pysyttävä poissa kotoa. Lähestymiskieltoa haetaan poliisilta tai käräjäoikeudelta, kirjallisesti tai suullisesti. Myös viranomainen voi hakea kiellon määräämistä, jos et itse uskalla.

Tutustu verkosta löytyviin senioreiden turvaohjeisiin sekä vanhusten turvaoppaaseen, joissa on käytännön neuvoja oman turvallisuuden parantamiseksi ja avun saamiseksi uhkatilanteissa.

 • Turvaohjeet senioreille
  Konkreettiset turvaohjeet, joissa kerrotaan miten toimien voi itse vähentää rikoksen uhriksi joutumisen riskiä ja mitä tehdä jos joutuu rikoksen uhriksi.
  Rikoksentorjuntaneuvosto
  • Apua väkivallan uhreille  linkki
   Toimintaohjeita niille, jotka ovat joutuneet pahoinpitelyn, raiskauksen tai perheväkivallan uhriksi. Pdf-julkaisu Käytännön oikeusopas väkivaltarikoksen uhrille.
   Poliisi
Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.