Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Henkinen hyvinvointini / Henkisten voimavarojen lähteitä / Matkustaminen

Matkustaminen

Kaupungeissa joukkoliikennevälineet ja palvelulinjat ovat kätevä ja ikäihmisille melko edullinen tapa liikkua. Ne ovat edullisempi liikkumismuoto kuin oma auto. Useissa kaupungeissa kulkee palvelubusseja. Ne ajavat vakioreittiä mutta voivat poiketa matkustajan pyynnöstä reitiltä ja noutaa jopa kotiovelta asti.

Jos olet kovin huonokuntoinen, selvitä, voitko saada sosiaalihuoltolain mukaista tarveharkintaista kuljetuspalvelua. Takseilla ajettavaan kuljetuspalveluun olet oikeutettu, jos sinun on kohtuuttoman vaikea käyttää julkisia kulkuvälineitä. Kuljetuspalveluhakemus tehdään kunnan sosiaalitoimeen, ja siihen tarvitaan lääkärin lausunto. Palvelua voi käyttää muun muassa asiointi- ja virkistysmatkoihin oman tai naapurikunnan alueella. Vaikeavammainen voi saada vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua hakemalla sitä kotikunnan sosiaalitoimesta.

Maaseudulla asuvat ikäihmiset ovat usein riippuvaisempia henkilöautosta kuin kaupungeissa asuvat. Autokyytien antaminen on tärkeää apua varsinkin huonokuntoiselle ikäihmiselle. Itsenäinen liikkumismahdollisuus on kuitenkin tärkeä elämänlaadun ja tyytyväisyyden tekijä. Se tukee niin henkistä kuin sosiaalista hyvinvointia sekä myös niin sanottua kognitiivista eli tiedollista toimintakykyä. Erityisesti miehillä autoilun lopettaminen voi olla henkisesti raskas kokemus. Ikäihmisten autoiluun liittyy ennakkoluuloja, mutta iäkkäiden ihmisten liikenneturvallisuusriski on kuitenkin pieni. Ryhdy selvittämään omaa tai läheisesi ajokykyä, jos olet selvästi huolissasi turvallisuudesta, jos poliisi pysäyttää ajovirheiden takia tai jos liikenteessä sattuu läheltä piti -tilanteita. Ajokykyä pitää myös selvittää, jos on muistiongelmia tai usein ongelmia keskittymiskyvyssä. Ajamisen rajoittaminen liian vaativissa olosuhteissa, esimerkiksi pimeällä, on merkki hyvästä harkintakyvystä. Toisaalta liika arkuus voi ruostuttaa ajotaitoa.

Matkustelu on erinomainen tapa tutustua uusiin kulttuureihin ja saada sisältöä ja elämyksiä elämään. Eläkeläiset ovat matkailualalla yhä houkuttelevampi asiakasryhmä, joille tarjotaan nykyään runsaasti erilaisia ryhmä- ja pakettimatkoja. Ne ovat omatoimimatkailua helpompi vaihtoehto, koska kaikkia matkajärjestelyjä ei tarvitse tehdä itse. Ryhmän kanssa liikkuminen on monien mielestä yksin tai pareittain matkustamista turvallisempaa. Ryhmämatkalla tutustuu helposti muihin ihmisiin. Monet eläkeläisjärjestöt ja paikalliset yhdistykset järjestävät jäsenilleen ryhmämatkoja kotimaassa ja ulkomaille.

Kela kannustaa yhä enemmän matkustelevia eläkeläisiä tilaamaan eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Ikäihmisillä on usein jonkinlaisia perussairauksia tai vaivoja, joita voi joutua hoidattamaan matkalla. Kortilla saa hoitoa paikallisessa julkisessa terveydenhuollossa samalla hinnalla kuin paikalliset potilaat.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.