Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Henkinen hyvinvointini / Henkisten voimavarojen lähteitä

Henkisten voimavarojen lähteitä

Myönteinen asenne itseensä ja ympäristöön on tärkeä voimavara. Vaikka vanheneminen ja sairaudet jarruttaisivat elämää, yleinen pyrkimys toiminnallisuuteen on mieltä virkeänä pitävä elämänasenne. Myös terve omanarvontunto on tärkeää. Onnistumiset kasvattavat itsetuntoa – yritä löytää elämään asioita joista saat tyydytyksen ja onnistumisen tunteita. Ole itseäsi kohtaan armollinen ja hyväksyvä. Älä hyväksy ikäsyrjintää ja vaadi että sinua kuunnellaan, puhutellaan suoraan ja kohdellaan kunnioittavasti. Huumori on tärkeä voimavara, joskus jopa selviytymiskeino raskaissa elämäntilanteissa.

Terveys ja perusturvallisuus ovat tärkeitä henkiselle hyvinvoinnille. Terveyttä voi vaalia nukkumalla riittävästi, syömällä terveellisesti ja liikkumalla sopivassa määrin. Aivot tarvitsevat työtä erityisesti vanhemmalla iällä. Muistin heikkenemiseen ei kannata tyytyä, muistia voi parantaa missä iässä tahansa. Perusturvallisuuteen kuuluvat läheiset ihmissuhteet, koti, varmuus toimeentulosta, hoivasta ja hoidosta sairauden tai vanhuudenheikkouden varalta.

Huolehdi itsestäsi. Ulkonäöstä huolehtiminen voimistaa tunnetta arvokkaasta minuudesta. On tärkeää, että voi iästä ja kunnosta riippumatta tuntea olevansa puhdas ja huoliteltu ja päättää pukeutumisesta ja ulkonäköön liittyvistä seikoista itse. Kodin siisteys ja viihtyisyys vaikuttavat mielialaan. Sotkuinen koti heikentää itsekunnioitusta ja voi herättää masennuksen tai toivottomuuden tunteita. Hanki apua, jos et kykene huolehtimaan kodista. Lue kotiin saatavasta kunnallisesta avusta lisää Ikääntyvän palveluoppaan sivulta Kuntien järjestämät palvelut. Henkilökohtaisen hygienian ja kodin laiminlyönti voivat olla merkki mielenterveyshäiriöstä, kuten masennuksesta, muistisairaudesta tai dementiasta. Omaiset ja hoitohenkilöstö voivat vaikuttaa siihen, että laitostyyppisessä hoidossakin asuvilla vanhuksissa olisi ympärillään kodinomaisuutta ja viihtyvyyttä lisääviä huonekaluja, kasveja ja tuttuja esineitä.

Valtaosalle ihmisiä on tärkeää olla osa yhteisöä ja yhteiskuntaa. Auta ikääntynyttä liikkumaan, osallistumaan ja toimimaan omilla ehdoillaan, esimerkiksi äänestämään. Jos vierailet vanhuksen luona, auta häntä tarvittaessa ulos, vaikkapa kirjastoon, häntä kiinnostavaan keskustelutilaisuuteen tai kahvilaan.

Elämänhallintaa heikentäviä asioita voivat olla sairastuminen, liikuntakyvyn heikkeneminen tai tunne omaan kotiin, sairaalaan tai vanhainkotiin sidottuna olemisesta. Läheisen kuolema on suuri stressitekijä, joka voi johtaa masennukseen. Vaikeissa tilanteissa hae apua. Älä eristäydy: puhu läheisille, kunnan vanhustyön tekijälle tai ota yhteys vanhusten hyvinvointia ajavaan asiantuntijajärjestöön tai mielenterveystyön asiantuntijajärjestöön. Älä lannistu, vaikka et heti löytäisi auttajaa vaan yritä uudestaan etsiä ja vaatia apua ongelmatilanteeseen.

Ihminen kokee elämänsä mielekkääksi oppiessaan olemaan sinut itsensä kanssa. Se voisi tarkoittaa esimerkiksi oman menneisyytensä hyväksymistä ja sopeutumista vanhenemiseensa. Monet kiinnostuvat oman sukunsa tai elämänhistoriansa tutkimisesta tai tallentamisesta. Se voi lisätä itsetuntemusta. Perheiden tai sukujen vaikeat kokemukset ovat saattaneet aiheuttaa katkeroitumista ja masennusta. Joskus katkenneiden sukulais- tai ystävyyssuhteiden korjaaminen voi parantaa vanhoja haavoja ja tuoda uutta iloa elämään. Tarvittaessa voit selvittää, löytyisikö jokin keskustelu- tai terapiaryhmä psyykkisesti vaikeiden asioiden käsittelemiselle.

Uskonnollisuus, hengellisyys tai henkiset apukeinot tuovat monille sisältöä elämään tai apua ja lohtua vaikeisiin elämäntilanteisiin. Usein ajatellaan, että uskonnollisuus kuuluu vanhusten elämään, mutta hengellisyyteen vaikuttavat kulttuuriperinne ja yksilölliset elämänkokemukset.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.