Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Henkinen hyvinvointini / Henkisiä kuormittajia / Masennuksen tunnistaminen

Masennuksen tunnistaminen

Vanhuksien masennuksen tunnistaminen voi olla vaikeampaa kuin nuorempien ikäryhmien. Perusterveydenhoidossa vanhuksen masennus jää helposti tunnistamatta. Joskus iäkäs ihminen ei osaa ilmaista tuntemuksiaan psykologisilla käsitteillä. Myös asenteet mielenterveyden ongelmiin voivat olla kielteisiä. Aina mielenterveyspalveluitakaan ei ole riittävästi masennuksen tunnistamiseen tai hoitoon.

Tyypillisiä masennukseen liittyviä piirteitä voivat olla:

  • vetäytyminen muiden ihmisten seurasta
  • itsensä ja päivittäisten asioiden laiminlyönti
  • voimakas huoli ja ahdistus omasta toimintakyvystä, sairaudesta tai toimeentulosta
  • kognitiiviset häiriöt: äkilliset muistihäiriöt, valikoiva muistamattomuus, ahdistuneisuus tai heikko suoriutuminen muistamista vaativista tehtävistä. Toisin kuin muistisairauksissa, masentunut ihminen on yleensä tietoinen muistamattomuudestaan ja voi kokea sen pelottavana
  • mielialan vaihtelut, unihäiriöt ja ruokahalun muutokset
  • erilaiset ruumiilliset vaivat, joille ei löydy lääketieteellistä syytä, esimerkiksi kipuoireita tai vatsan toimintahäiriöitä
  • alakuloisuus, tyhjyyden tunne, yleinen kiinnostuksen katoaminen, arvottomuuden tunteet tai itsetuhoiset ajatukset
  • alkoholin lisääntyvä käyttö
  • erityisesti hoitokodeissa: käyttäytymismuutokset, kuten ruuasta kieltäytyminen, pidätysvaikeudet, vihamielinen käytös.

Erityisesti kognitiivisia oireita voidaan joskus toisaalta virheellisesti tulkita masennukseksi, vaikka ne todellisuudessa liittyisivät alkavaan muistisairauteen. Vanhuksen oma kiinnostuskin voi luonnollisesti vähetä joihinkin merkityksettöminä koettuihin asioihin.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.