Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Henkinen hyvinvointini / Henkisiä kuormittajia

Henkisiä kuormittajia

Suuria muutostekijöitä ikääntyneen elämässä voivat olla esimerkiksi työelämästä eläkkeelle siirtyminen ja taloudellisen tilanteen muuttuminen. Menetyksen tunteita voivat herättää toimintakyvyn ja elinvoiman väheneminen, sairaudet, aistien heikentyminen, muistin huononeminen tai tunne ulkoisen viehätysvoiman karisemisesta. Voit kokea läheisten ihmisten menetyksiä, sosiaalisten suhteiden katkeamisia ja perheyhteisön hajoamista.

Nämä tekijät voivat aiheuttaa surua, ahdistusta, avuttomuuden tai epäonnistumisen tunteita tai riippuvuuden ja häpeänkin tunteita. Osa muutoksista on sellaisia, joihin voi ja kannattaa henkisesti jollain tavoin valmentautua, osa voi tulla kohdalle äkillisesti. Yllättävistä stressitekijöistä on vaikeampi selviytyä kuin ennakoiduista.

Masennus on varsin yleinen ikääntyneiden ihmisten mielenterveyden ongelma. On arvioitu, että siitä kärsisi viisi prosenttia eläkeikäisistä ihmisistä. Lievempiä masennusoireita voi olla noin joka viidennellä ikääntyneellä. Ongelma ei ole erityisesti tai yksinomaan vanhuksia koskettava. On ennustettu, että masennus nousisi lähivuosikymmeninä teollisuusmaissa yleisimmäksi toimintakykyä haittaavaksi ongelmaksi heti sydänsairauksien jälkeen.

Monet ikäihmiset eivät ajattele omaa kuolemaansa enempää kuin nuoremmatkaan. Toisaalta kuolemasta puhuminen ja sen kohtaaminen on edelleen melko vaiettu aihe ja vaikeasti käsiteltävissä oleva asia, jopa vanhustyössä. Jossain vaiheessa joudut todennäköisesti kohtaamaan kuolemaa käsitteleviä tunteita tai pelkoja. Toisten ihmisten ajatusten ja kokemusten jakaminen, esimerkiksi kirjallisuuden avulla, omien tunteiden käsitteleminen ja mahdollisten hengellisten arvojen pohdinta voivat auttaa hyväksymään ajatuksen oman elämän rajallisuudesta.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.