Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Asumiseni / Kotona asujalle / Yksityiset palvelut ja vapaaehtoisapu

Yksityiset palvelut ja vapaaehtoisapu

Mitä ovat ei-kunnalliset palvelut?

Kuntien lisäksi kotiapua antavat yksityiset palveluyritykset sekä järjestöt ja yhdistykset. Kotipalveluyritykset ja niin sanottu kolmas sektori täydentävät kunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluita. Yksityiset palveluyritykset tarjoavat nykyään monenlaista kotiapua arkielämää helpottamaan. Niitä käyttävät yhä yleisemmin niin ikäihmiset kuin muu väestökin. Myös kotihoito ohjaa usein hankkimaan itsenäisesti tai omaisten avulla kotiin yksityistä kotipalvelua esimerkiksi suurempiin siivoustöihin.

Palveluyritysten tarjonta vaihtelee kunnasta riippuen: pienellä paikkakunnalla esimerkiksi siivouspalveluita ei useinkaan ole riittävästi saatavilla. Myös vapaaehtoinen järjestötoiminta vaihtelee. Yksityisten palveluyritysten suosiota on lisännyt mahdollisuus vähentää maksut verotuksessa kotitalousvähennyksenä. Kotitalousvähennyksestä on tietoa Ikääntyvän palveluoppaan osiossa Raha-asiani.

Silloin kun yksityinen palveluyritys ei tarjoa palvelua kunnalle vaan toimii yksinomaan markkinoilla, kuluttajansuojalainsäädäntö turvaa oikeuksiasi. Yksityisten yritysten toiminta on myös pääsääntöisesti luvanvaraista, ja niillä on oltava aluehallintoviraston (entiset lääninhallitukset) tai Valviran (eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) lupa toimia. Aluehallintovirastot ja kuntien terveyslautakunnat tai muut vastaavat toimielimet valvovat yksityisten palveluyritysten toimintaa.

Millaista kotiapu on käytännössä?

Kunnallisen kotihoidon ulkopuolista apua käyttämällä voi paitsi teettää raskaimpia kotitöitä, löytää myös yleistä hyvinvointia edistävää tekemistä ja ajanvietettä. Ikääntyvän kotona asujan kannattaa selvittää, millaista apua oman asuinalueen palveluyritykset tai eläkeläis- ja seniorijärjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt tarjoavat. Kunnan antama apu on tarkoin rajattu: kunnan työntekijöillä ei ole mahdollisuuksia pestä ikkunoita, virittää digisovitinta tai auttaa viemään teatteriin tai kirjastoon.

Yksityinen palvelu tai vapaaehtoisapu voi olla siivouspalveluiden lisäksi paljon muutakin: kuntoutusta, jalkahoitoa, ulkoilua ja asiointiapua pankissa ja postissa, kodin pienremontteja, television ja tietokoneen asennusapua tai pihatöitä. Se voi myös olla ystäväpalvelua tai koiran ulkoiluttamista sairauden aikana. Jos olet vielä hyväkuntoinen ja kaipaat mielekästä tekemistä, voit itsekin liittyä vapaaehtoistoimintaan ja avustaa huonokuntoista tai yksinäistä ikäihmistä asuinalueellasi.

Mistä löydät kotiapua?

Kuntien ja kaupunkien kotihoidon tai ikääntyneiden palveluista kertovilta internetsivuilta saa yhteystietoja omalla asuinalueella toimivista kotipalveluyrityksistä ja järjestötoiminnasta. Yhä useamman kaupungin verkkosivuilla on myös erityinen seniori-info tai -neuvonta, josta saat tietoa kunnallisista, yksityisistä ja erilaisten järjestöjen ja yhdistysten tarjoamista palveluista.

Yksityisiä kotipalveluyrityksiä löydät myös esimerkiksi internetistä, yrityshakemistoista ja puhelinluetteloista. Internetissä on verkkosivusto Elias.fi, joka on kotipalveluiden osto- ja myyntipaikka. Kaikki Elias.fissä olevat yritykset ovat ennakkoperintärekisterissä eli niiden työn saa vähennettyä verotuksessa. Myös järjestöjen tarjoama maksullinen kotiapu on kotitalousvähennyskelpoinen.

 • Kotityöpalvelujen nettihaku  linkki
  Elias.fi-palvelusta voi etsiä erilaisten kotipalvelujen tuottajia palvelumuodon ja paikkakunnan mukaan.
  Useiden organisaatioiden tuottama

Yksityisiä palveluntuottajia voivat olla myös jotkut ruokakaupat. Jos kaupassa asiointi on raskasta, kysy omasta lähikaupastasi, voivatko he tuoda ostokset kotiin.

Esimerkiksi seuraavat järjestöt tekevät ikääntyneille suunnattua työtä:

 • Suomen Punaisella Ristillä (SPR) on monenlaista vapaaehtoistoimintaa kautta maan. Esimerkiksi SPR:n ystävätoiminnan kautta voit saada apua vaikkapa ulkoilemiseen. Vapaaehtoinen ystävä voi olla avuksi pienissä askareissa, mutta ystäväpalvelu ei ole kotipalvelua.
 • Setlementtiliitto ry järjestää kautta Suomen vapaaehtoistoimintaa, kuten arkiaskareissa avustamista tai virkistystoimintaa. Erityispalveluita on myös ikääntyneille maahanmuuttajille.
 • Marttaliitolla on tarjolla kotiapua usealla paikkakunnalla, ja sitä välitetään liiton toimipisteistä. Kotiavusta voit saada apua siivoukseen ja ruoanvalmistukseen. Martoilta voi löytyä apua myös kaupassakäyntiin, ulkoiluttamiseen, asiointiin ja puutarhanhoitoon. Tarjonta vaihtelee alueittain.
 • Kuurojen Liiton kuntoutussihteeritoiminta tukee välillisesti ikääntyneiden kuurojen kotona asumista tarjoamalla tukea ja neuvontaa. Viittomakielisiä kotipalvelu- ja kotiuttamis- ja toipilashoitopalveluita tuottaa Kuurojen Palvelusäätiö Kotiväylä-ohjelmassaan.
 • Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton jäsenjärjestöjä on kautta Suomen. Ne järjestävät monenlaista asumis- ja ateriapalveluja, virkistäytymistä ja vapaaehtoistoimintaa myös kotona asuville.
 • Vanhustyön keskusliitolla on kaikille avointa ja maksutonta senioritoimintaa, kuten vapaaehtoistyön välitystä, retkiä ja kerhoja. Senioritoiminta on keskittynyt pääkaupunkiseudulle.
 • Folkhälsan toimii Uudellamaalla, Turunmaalla, Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla ja järjestää monenlaista virkistystoimintaa ja tukipalveluita ruotsinkielisille ikäihmisille.
 • 4H-järjestö, joka toimii lähes koko maassa, välittää nuorten palveluja senioreille. Vapaaehtoiset voivat siivota, hoitaa kauppa- tai virastoasioita, avustaa ulkoilussa, lemmikin hoidossa, pihatöissä tai toimia juttuseurana.
 • Ystäväpiiri on ryhmätoimintaa ikäihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä. Toiminnan mahdollistavat Vanhustyön keskusliitto ja RAY. Ystäväpiireissä ympäri Suomen ollaan yhdessä mukavassa ja turvallisessa ilmapiirissä.
 • Rauhanturvaajat ry:n paikallisyhdistykset antavat pienimuotoista talkooapua sotaveteraaneille ja heidän läheisilleen. Lisää tietoa toiminnasta saa Rauhanturvaajaliiton päivystyspuhelinnumerosta.
 • Hoivatyössä olevat työntekijät eivät edelleenkään aina näe, tiedosta tai hyväksy ajatusta, että osa ikäihmisistä kuuluu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Seksuaalinen tasavertaisuus Seta ry on valtakunnallinen ihmisoikeus- ja sosiaalialan järjestö, joka ajaa myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten asioita. Mummolaakso ry perustettiin aikoinaan homoseksuaalisten naisten vanhainkotiprojektiksi, mutta se on tämän jälkeen laajentanut toimintaansa myös moniin muihin ikääntyviä homonaisia koskettaviin kysymyksiin.
 • Monet ikääntyneet maahanmuuttajat voivat kokea masennusta tai yksinäisyyttä. Heiltä voivat puuttua sosiaaliset verkostot ja heillä voi olla koti-ikävä. Myös ikääntyneille maahanmuuttajille on tarjolla erilaista yhdistystoimintaa ja hoiva-apua. Tällaisesta toiminnasta kannattaa kysyä kotikunnasta tai maahanmuuttajayhdistyksistä.
 • Myös poliittisesti sitoutuneilla eläkeläisjärjestöillä on tarjolla erilaisia palveluja sekä yhteistoimintaa eläkeläisille.
Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.