Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Asumiseni / Kotona asujalle / Koti turvalliseksi

Koti turvalliseksi

Kodin muutostyöt

Kodin huono kunto tai puutteelliset varusteet voivat olla este kotona asumisen jatkumiselle. Monien kerrostalojen ongelmana on hissittömyys. Asunnoissa liikkumista voivat haitata ahtaus tai rappuset. Ikääntyvän ihmisen kotona elämistä voi auttaa monenlaisilla kodin muutostöillä: leventämällä ovia, asentamalla luiskia ja ramppeja, remontoimalla pesutiloja ja asentamalla huoneisiin kahvoja. Tällaiset muutostyöt lisäävät turvallisuutta kotona.

Heikentynyt toimintakyky ja ikäihmisille yleiset kaatumiset voivat johtaa pelkoon ja turvattomuuden tunteeseen kotona. Kotitapaturmien riskiryhmä ovat 75 vuotta täyttäneet naiset. Loukkaantumissyitä ovat usein huimaus ja heikentynyt näkö. Esimerkiksi 70 vuotta täyttänyt ihminen tarvitsee kolminkertaisen valotehon nuoreen verrattuna nähdäkseen kunnolla. Vasta viime vuosina on uusia asuntoja rakennettaessa herätty huomaamaan, että asuntojen pitäisi muuntua asukkaiden tarpeiden mukaisesti.

Monet varotoimet ja apukeinot ovat helppoja ja yksinkertaisia: poistetaan törröttävät matonkulmat, liukkaat pikkumatot ja irtojohdot ja lisätään valaistusta. Hankitaan liukuesteitä, istuinkoroke wc:hen ja keittiöön apuvälineitä ja korotetaan sängynjalkoja. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa "Arkea helpottavat välineet. Opas ikäihmisille" on listattu keinoja elämän helpottamiseen kotona.

Kotona asuvien vanhusten paloturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Laki velvoittaa, että jos esimerkiksi kotikäynnin yhteydessä havaitaan ilmeinen palovaara tai muu onnettomuusriski, siitä tulee ilmoittaa alueen pelastusviranomaisille.

Avustuksia korjauksiin

Kunnat myöntävät avustuksia ikääntyneiden ihmisten kodin korjaus- ja muutostöihin. Korjausavustusta haet kunnalta, joka saa määrärahat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Avustus myönnetään sosiaalisin perustein. Kunnilla on melko vähän varsinaista korjausneuvontaa, mutta ne neuvovat hakemusehdoista. Asuntojen korjausavustusta haetaan kunnan asuntoviranomaisilta.

Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa ainakin yksi asukas on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Tulot tai varallisuus eivät saa ylittää tiettyjä rajoja. Veteraaneilla on muuta vanhusväestöä korkeammat tulorajat. Myös veteraanien leskille myönnetään avustuksia korkeammilla tulorajoilla.

Korjausavustusta haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen lomakkeella.

ARA avustaa myös ikääntyneiden asuntoihin liittyvissä hissihankkeissa. Avustuksia voi edellä mainittujen muutostöiden lisäksi saada vanhojen talojen LVIS-järjestelmien (lämpö, vesi, ilmastointi ja sähkö) parantamiseen. Kodinkoneista avustusta voi saada uuden lieden ja kylmäkalusteiden hankintaan.

Tukien tarkemmista ehdoista kannattaa ottaa selvää Vanhustyön keskusliiton alueellisilta korjausneuvojilta. Korjausneuvojat avustavat vanhuksia asunnossa tarvittavien muutostöiden suunnittelussa. Korjausneuvoja tekee tarvittavan paperityön eli hankkeen luonnospiirustukset ja kustannusarvion ja laittaa avustushakemukset liikkeelle. Tarvittaessa korjausneuvoja avustaa myös urakoitsijan löytämisessä. Korjausneuvojan tekemä työ on asiakkaalle maksutonta, mutta remontin teko tietysti maksaa.

Toinen tukimuoto liittyy vammaispalveluun. Vammaispalvelulaki velvoittaa kunnan tekemään vaikeasti vammaisen asunnossaan tarvitsemat muutostyöt eli nimenomaan tietyn vamman aiheuttavat välttämättömät muutostyöt. Tulot ja varallisuus eivät vaikuta oikeuteen saada tukea. Lisätietoa saat oman kuntasi sosiaalivirastosta. Mikäli asut huonokuntoisessa asunnossa, toimintakykysi on heikentynyt ja tuloja tai varallisuutta ei ole niin paljon että voisit itse maksaa muutostyöt, voit saada asunnon muutostöihin tai apuvälineisiin korvauksia kunnalta.

Tietoa turvallisesta asumisesta

Kodin muutostöistä ja turvallisuuden lisäämisestä saa tietoa monilta asiantuntijaorganisaatioilta, esimerkiksi Omakotiliitolta, joka on pientalojen omistajien edunvalvoja.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.