Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Asumiseni / Kotona asujalle

Kotona asujalle

Pitkään kotona asuminen on yleensä ikäihmisten oma toive. Kotiin liittyy oma elämänhistoria – se on osa ihmisen identiteettiä. Ikääntyvien kotona asuminen mahdollisimman pitkään on myös niin kuntien kuin valtion tavoittelema päämäärä. Nykyään noin 90 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä vanhuksista asuu edelleen kotonaan.

Omien voimien vähentyessä kotiin saatavien palvelujen merkitys kasvaa. Ikäihminen voi hakea monenlaista kunnallista, yksityistä tai vapaaehtoisapua tukemaan kotona asumista. Kotona tarvitaan ehkä myös apuvälineitä ja muutostöitä, jotta se olisi turvallinen paikka asua.

Kotona asujalle -sivuilla kerrotaan, millaista apua ja tukea kotona asumiseen voit saada ja millaisia maksukäytäntöjä ja tukia eri palveluihin liittyy.

Ns. vanhuspalvelulain tarkoituksena on varmistaa, että iäkkäät ihmiset saavat yksilöllistä tarpeittensa mukaista hoitoa ja huolenpitoa yhdenvertaisesti koko maassa laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden avulla.

Tulevaisuudessa kotona asuminen on mahdollista vielä nykyistä suuremmalle ikäihmisten ryhmälle, kunhan asumisen soveltuvuutta arvioitaessa tunnistetaan itsenäistä asumista uhkaavat tekijät, kuten muistin pettäminen ja kaatuilu.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt viisivuotisen Ikäkoti kuntoon -kampanjan, joka on osa poikkihallinnollista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa. Projektissa työskennellään sen puolesta, että ikääntyneet voivat asua kotonaan turvallisesti omasta toimintakyvystään ja varallisuudestaan riippumatta.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.