Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Asumiseni / Kodin ulkopuolisessa hoidossa / Tukea muutosvaiheeseen

Tukea muutosvaiheeseen

Pitkäaikaishoitoon muuttaminen on erittäin merkittävä elämänmurros, johon usein liittyy suurta surua oman kodin jättämisestä. Ikääntynyt siirtyy asumaan vieraaseen ympäristöön vieraiden ihmisten keskelle. Tilanne on usein kivulias myös omaisille. Suuri osa vanhuksista ei haluaisi muuttaa vanhainkoteihin, vaikka kotona asuminen olisikin jo hyvin vaikeaa. Jopa tilapäishoitoon liittyvä siirtyminen koetaan usein vaikeaksi.

Monia ihmisiä voi iän karttuessa tai vakavan sairauden puhjetessa pohdituttaa, voidaanko kotoa viedä hoitokotiin vastoin omaa tahtoa. Ääritilanteisiin päädytään käytännössä hyvin harvoin. Vanhuksen oikeus valita itse asuinmuotonsa liittyy yksilön perusoikeuksiin ja itsemääräämisoikeuteen, jota pitäisi kunnioittaa ja pyritäänkin kunnioittamaan viimeiseen asti. Käytännössä ääritilanteet voivat liittyä esimerkiksi pitkälle edenneisiin muistisairauksiin, joissa sairaan tai vanhuksen kyky ymmärtää tilanteensa on  heikentynyt ja hän tarvitsee jo edunvalvontaa. Myös omaishoitaja ja läheiset voivat kokea muuttotilanteesta niin suurta surua ja syyllisyyttä, että he vastustavat kodin ulkopuoliseen hoitoon siirtoa.

Miten helpottaa siirtymää?

Omaisten, kotihoidon ja hoitolaitosten pitäisikin tehdä yhteistyötä jo siinä vaiheessa, kun asutaan vielä kotona. Olisi tärkeää keskustella tunteista, joita hoitokotiin muuttaminen herättää. Hyvin yleistä on, että vanhus ja omaiset joutuvat tekemään siirtymävaiheessa surutyötä. Vaikea tilanne voi aiheuttaa myös kielteisiä tunteita ja väärinymmärryksiä hoitohenkilöstöä kohtaan.

Vanhusten ja omaisten huolenaiheet liittyvät tyypillisesti kunnon heikkenemiseen ja laitosmaiseen hoitoon. Pelätään vaikkapa hoitajien kiirettä, ylilääkitsemistä ja inkontinenssisuojien pitkiä vaihtovälejä.

Tutustuminen hoitokotiin ja hoitajiin ennakolta helpottaa siirtymävaihetta. Tilapäishoitojaksot voivat auttaa vanhusta ja omaisia sopeutumaan tulevaan elämänmuutokseen. Eräänlaisena pehmeänä laskuna voisi toimia esimerkiksi käytäntö, että vanhus voisi halutessaan käydä vanhainkodissa aluksi kuin päiväkeskuksessa, tavata toisia vanhuksia ja osallistua vanhainkodin toimintaan. Apua voisi myös olla omahoitajaan tutustumisesta ennen muuttamista.

Vanhainkotien järjestämiin yhteisiin keskustelutilaisuuksiin, juhliin ja toimintoihin kannattaa omaisten osallistua ja myös pyytää vanhainkoteja niitä järjestämään. Omaisten tulisi ennen kaikkea antaa aikaansa ja tukeaan vanhainkotiin muuttaneelle ihmiselle ja varmistaa, ettei hän jää yksin muutostilanteessa.

Vertaisapu voi auttaa vanhainkotiin muuttamiseen liittyvissä ongelmissa. Esimerkiksi Omaisena edelleen -yhdistys pyrkii auttamaan omaisia, joiden läheinen on muuttamassa tai muuttanut kodin ulkopuoliseen hoivaan osittain tai kokonaan. Yhdistyksen kautta voi tilata Omaisena edelleen -opasta, jossa kerrotaan muuttoon liittyvistä asioista ja annetaan käytännön neuvoja siirtymätilanteisiin. Muita yhdistyksiä on esimerkiksi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry sekä Suomen omaishoidon verkoston yhteisöt.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.