Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Asumiseni

Asumiseni

Asumismuoto, asuinpaikka ja kodin toimivuus ovat ikääntymisen myötä yhä tärkeämpiä elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä. Siksi asumista koskevia tulevaisuuden toiveita kannattaa pohtia, kun toimintakyky on vielä tallella. Ikääntymisen mukanaan tuomia elämänmuutoksia kannattaa ennakoida ja niihin varautua – se torjuu osaltaan myös pelkoja ja epätietoisuutta, joita vanhenemiseen usein liittyy.

Miten ja missä haluaisit viettää loppuelämäsi? Millaisia asioita hyvään elämään mielestäsi kuuluu? Kannattaisiko harkita muuttamista hissitaloon tai portaattomaan paikkaan vielä kun muuttaminen ei ole liian työlästä? Haluaisitko yhteisöllistä senioriasumista tai lähemmäs omaisiasi asumaan? Vai olisiko vihdoin aika ja mahdollisuus toteuttaa elinikäinen haave ulkomailla asumisesta?

Ikääntymisen myötä voidaan kuitenkin tulla tilanteeseen, jossa kotona asuminen käy mahdottomaksi. Muutto palvelu- tai hoitokotiin on vaihtoehto silloin, kun omassa kodissa asuminen käy korkean iän tai sairauden myötä liian vaikeaksi tai turvattomaksi. Kotona asumisen ja vanhainkodin välillä on monia asumisvaihtoehtoja, ja uudenlaisia suunnitellaan lisää väestön vanhetessa. Ikäihmistenkin palveluihin ja asumiseen liittyvä vaatimustaso kasvaa.

Tavoitteena on, että iäkkäistä ihmisistä yhä pienempi osa on laitoshoidossa ja yhä suurempi osa saa avohuollon palveluita, kotihoitoa ja omaishoidon tukea.

Muistilista

  • Pohdi asumisesi tulevaisuuden toiveita ja tarpeita hyvissä ajoin: Kannattaisiko asua lähellä läheisiäsi? Onko kotisi toimiva myös liikkumisen heikentyessä?
  • Kotikuntasi kotihoitoa voi pyytää käymään kotona ja arvioimaan kotiavun tarvetta.
  • Selvitä Kelalta, millaisia sosiaalietuuksia olet oikeutettu saamaan kotona asuessasi.
  • Yksityisiltä kotipalveluyrityksiltä voit ostaa vaikkapa siivousapua. Muista hyödyntää kotitalousvähennys!
  • Monet järjestöt järjestävät toimintaa ikääntyville ja auttavat kotona asujia.
  • Omaishoitaja voi saada omaishoidon tukea tai muuta apua. Omaishoitajayhdistys jakaa tietoa ja tukee työssä jaksamisessa.
  • Kunnallinen tai yksityinen palveluasuminen tai hoitokodit ovat vaihtoehto kotona asumiselle. Kunnan vanhuspalvelut auttaa hakuasioissa.
  • Kotoa pois muuttaminen voi tehdä kipeää – omaisten ja hoitohenkilöiden tukea tarvitaan.
  • Omainen, ole läsnä pitkäaikaishoidossa asuvan vanhuksen elämässä. Luo hyvä keskusteluyhteys hoitohenkilöstön kanssa.
Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.