Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Asioi verkossa / Tietosuoja

Tietosuoja

Ihmisten toiminnasta jää jälkiä ja merkintöjä esimerkiksi sähköisessä asioinnissa, ostotapahtumien yhteydessä ja liikkuessa. Näitä tietoja voidaan koota erilaisiin rekistereihin.

Kansalaisten yksityisyyden ja oikeusturvan takia on tärkeää, että henkilötietojen käsittely on asianmukaista. Yksityisyyden suoja koskee henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi tietojen luovuttamista. Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjän on muun muassa suojattava keräämänsä henkilötiedot niin, etteivät ulkopuoliset pääse niihin käsiksi.

Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, jotka voidaan yhdistää henkilöön tai tämän perheeseen. Tällaisia ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus ja osoite.

Henkilötietojaan ei kannata antaa, ellei tiedä, miksi tietoja kerätään, mihin niitä käytetään ja kuka niitä kerää. Kansalaisesta kerättyjä tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Arkaluonteisia tietoja voidaan kerätä vain henkilötietolaissa säädetyillä erityisillä edellytyksillä.

Henkilötietojen käsittely ja luovutuskiellot

Kansalaisella on yleensä oikeus saada tietää, mihin tarkoitukseen rekisterinpitäjä hänen tietojaan käyttää tai luovuttaa. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava jo tietoja kerätessään tiedot kansalaisen tiedonsaantioikeuksista ja niiden toteuttamisesta. Kansalaisella on myös oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. Tarvittaessa hän voi vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Henkilötietojen käytön voi myös kieltää esimerkiksi suoramarkkinointia tai etämyyntiä varten ilmoittamalla maistraattiin tai Väestörekisterikeskukseen ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafiin.

Kannattaa aina kääntyä ensin rekisterinpitäjän puoleen, jos on ongelmia tai kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä. Jos tietoja löytyy asiattomista paikoista, tietojen alkuperä kannattaa selvittää. Jos pyydettyjä tietoja ei anneta tai vaadittuja korjauksia ei tehdä, voi antaa asian tietosuojavaltuutetun tutkittavaksi.

Lisätietoa tietosuojasta

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.