Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Asioi verkossa / Sähköinen tunnistus ja allekirjoitus / Sähköinen allekirjoitus

Sähköinen allekirjoitus

Sähköinen allekirjoitus on yhtä sitova kuin paperille kynällä kirjoitettu. Suomi.fi-portaalissa ja viranomaisasioinnissa voit käyttää sähköistä allekirjoitusta lähes aina kun hoidettava vaatii sinulta tai useilta henkilöiltä allekirjoituksen.

Sähköinen allekirjoitus viranomaisten sähköisissä asiointipalveluissa

Osassa sähköisiä asiointipalveluita pitää allekirjoitus tehdä sähköisesti ennen lomakkeen lähettämistä. Allekirjoitus tehdään palvelusta riippuen joko sähköisellä henkilökortilla olevalla kansalaisvarmenteella, pankkitunnuksilla tai  mobiilivarmenteella. Pankkitunnuksilla allekirjoitettaessa on huomioitava, että pankin ja henkilöasiakkaan välisessä sopimuksessa saattaa olla rajoituksia sähköisen allekirjoituksen käyttämisestä muissa kuin pankin omissa palveluissa.

Lomakkeen sähköinen allekirjoittaminen tapahtuu pitkälti samalla tavalla kuin tunnistautuminen.

Kun teet allekirjoituksen varmennekortilla, kortinlukijaohjelmisto pyytää käyttämään allekirjoitustunnuslukua (PIN 2). Anna tunnusluku ja toimi ohjelmiston ohjeiden mukaisesti.

Suomi.fi:ssä on myös sellaisia asiointipalveluita, joissa vaaditaan kahden tai useamman henkilön sähköinen allekirjoitus. Lomakkeen ensimmäinen allekirjoittaja välittää tiedon lomakkeesta seuraavalle allekirjoittajalle ja tämä tarvittaessa seuraavalle. Palvelu ohjaa käyttäjiä allekirjoitusten lisäämisessä ja ilmoittaa, kun allekirjoituksia on tarvittava määrä. Tämän jälkeen lomake voidaan lähettää eteenpäin vastaanottavalle organisaatiolle.

Muut sähköisesti allekirjoitetut asiakirjat

Kaikissa asiointitilanteissa ei ole valmiiksi tehtyä sähköistä palvelua, jossa voisit allekirjoittaa sähköisesti. Lisäksi asioinnissa saatetaan tarvita muissa yhteyksissä syntyneitä asiakirjoja. Esimerkkejä sähköisesti allekirjoitetuista asiakirjoista, joita saatetaan tarvita viranomaisasioinnissa ovat kauppakirjat, valtakirjat, pöytäkirjat tai muut henkilökohtaiset tai edustamiesi yhteisöjen asiakirjat.

Suomessa toimii useita yksityisiä sähköisen allekirjoituspalvelun tarjoajia. Näiden palvelujen kautta allekirjoitetut asiakirjat soveltuvat viranomaisten käsiteltäväksi samalla tavoin kuin paperillekin allekirjoitetut asiakirjat, ja ne täyttävät kirjallisesta muodosta ja allekirjoituksesta laissa asetetut vaatimukset. Useiden viranomaisten sähköisissä palveluissa on mahdollisuus toimittaa liitetiedostoja. Voit myös toimittaa sähköisesti allekirjoitetun asiakirjatiedoston muulla tavoin viranomaiselle. Esimerkiksi luottamuksellisia henkilötietojasi sisältävää asiakirjaa ei kuitenkaan kannata lähettää esimerkiksi sähköpostilla, sillä sähköposti ei ole tietoturvallinen väline.

Sähköisesti allekirjoitetussa asiakirjassa on siitä kertovat merkinnät, esimerkiksi ”Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu”, ja se voidaan tarkastaa jälkikäteen. Sähköinen allekirjoitus takaa sen, että asiakirjan sisältöä ei voida jälkikäteen muuttaa, ja että allekirjoittajat ja allekirjoitusajat voidaan luotettavasti varmistaa.

Huomioi kuitenkin, että kansainvälisissä allekirjoituspalveluissa ei yleensä käytetä Suomen sähköisiä allekirjoituksia koskevan lain vaatimia vahvoja tunnistamisvälineitä (pankkitunnukset, mobiilivarmenne), joten ne eivät kelpaa viranomaisasiointiin. Saat lisätietoja allekirjoituspalvelun soveltuvuudesta Suomessa käytettäväksi allekirjoituspalvelun tarjoajalta.

Lisätietoa yritysten ja yksityishenkilöiden sähköisestä allekirjoittamisesta

Henkilökohtaiseen tai yrityksen käyttöön tarkoitettujen sähköisten allekirjoituspalvelujen käyttöönotosta, hinnoista ja käyttöehdoista saat tietoja sähköisen allekirjoituspalvelun tarjoajayrityksiltä.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.