Suomi.fi uudistuu kesän 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Asioi verkossa / Vuosi-ilmoitus omaisuudenhoitomaksusta 2016 (VSOMHOIE)

Vuosi-ilmoitus omaisuudenhoitomaksusta 2016 (VSOMHOIE)

Sijoituspalveluyrityksen, arvopaperikeskuksen, tilinhoitajan, luottolaitoksen, vaihtoehtorahastojen hoitajan sekä näiden sivuliikkeiden on annettava tiedot perimistään omaisuudenhoitomaksuista.

Omaisuuden hoidosta tai säilyttämisestä aiheutuvilla maksuilla tarkoitetaan arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun näihin rinnastettavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä perittyjä maksuja. Vuosi-ilmoitus annetaan siltä osin kuin tiedot koskevat Suomessa yleisesti verovelvollista luonnollista henkilöä tai kuolinpesää.

Maksut ilmoitetaan vähentämättä niistä omavastuuosuutta.

Tunnistautumiseen tarvitaan verkkopankkitunnus, sähköinen henkilökortti tai Katso-tunniste (PWD tai OPT).

Tietojen korjaaminen ja poistaminen verkkolomakkeella
Jos tiedot on ilmoitettu virheellisesti tai puutteellisesti, virheelliset tiedot on poistettava ennen oikeiden tietojen ilmoittamista. Korjaamismenettely on kerrottu tarkemmin lomakkeella.

Lomaketunnus: VSOMHOIE_16
Vastuuorganisaatio: Verohallinto

Muut kieliversiot: ruotsiksi

Siirry sähköiseen asiointipalveluun

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.