Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Asioi verkossa / Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä 2016 (VSKORVPV)

Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä 2016 (VSKORVPV)

Työttömyyskassan, Kansaneläkelaitoksen ja työvoimaviranomaisen on ilmoitettava Verohallinnolle niiden verovuoden korvauspäivien lukumäärä, joilta verovelvolliselle on maksettu tuloverolain 93 §:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien mukaisesti korvausta.

Korvauspäiviin luetaan ne päivät, joilta verovelvollinen on saanut seuraavia etuuksia: työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea, koulutuspäivärahaa, työllistämistukea työelämävalmennukseen, koulutustukea, julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun asetuksen (1346/2002) 12 §:n mukaista päivärahaa toimeentulon turvaamiseksi.

Tunnistautumiseen tarvitaan verkkopankkitunnus, sähköinen henkilökortti tai Katso-tunniste (PWD tai OPT).

Tietojen korjaaminen ja poistaminen verkkolomakkeella
Jos tiedot on ilmoitettu virheellisesti tai puutteellisesti, virheelliset tiedot on poistettava ennen oikeiden tietojen ilmoittamista. Korjaamismenettely on kerrottu tarkemmin lomakkeella.

Lomaketunnus: VSKORVPV_16
Vastuuorganisaatio: Verohallinto

Muut kieliversiot: ruotsiksi

Siirry sähköiseen asiointipalveluun

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.