På webbplatsen Suomi.fi:s Arbetsrum finns e-tjänster och blanketter avsedda för den offentliga förvaltningen samt Kvalitetskriterierna för offentliga webbtjänster och ett verktyg för bedömning av webbtjänsterna.

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi webbtjänst.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Befolkningsregistercentralen