Suomi.fi-portaalissa on huoltokatko

 • Sähköiset asiointipalvelut ja lomakkeet löytyvät myös Postin lomakepalvelusta.
 • Huoltokatko ei vaikuta Kansalaisen asiointitiliin. Siirry asiointitilille.
 • Jos tarvitset tietoa julkisista palveluista, voit soittaa Kansalaisneuvonnan puhelinpalveluun 0295 000 (ma-pe 8-21, la 9-15, palvelu on suljettu sunnuntaisin ja arkipyhinä).
  Voit myös lähettää kysymyksesi sähköpostilla osoitteeseen palveluneuvoja@kansalaisneuvonta.fi.
   

Serviceavbrott i Suomi.fi

 • Du hittar e-tjänster och blanketter också på Postens blankettjänst.
 • Situationen påverkar inte Medborgarkontot. Gå till Medborgarkontot.
 • Om du behöver information om offentliga tjänster, kan du ringa till Medborgarrådgivningens telefonservice 0295 000 (mån–fre 8–21, lör 9–15, servicen är stängd söndagar och söckenhelger).
  Du kan också skicka frågor per e-post: serviceradgivare@medborgarradgivning.fi.
   

Maintenance break in Suomi.fi